હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ડિજિટલ પેમેન્ટ

ડિજિટલ ચુકવણા વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

ડીજીટલ ફાયનાન્સ સર્વિસીઝ
વિવિધ રીતે ડિજિટલ ચુકવણીઓ
એકીકૃત ચુકવણી ઈન્ટરફેસ( Unified Payment Interface)
એકીકૃત ચુકવણી ઈન્ટરફેસ
કાર્ડ દ્વારા પેમેન્ટ અને ડીજીટલ સાધન માટે પ્રોત્સાહન
કાર્ડ દ્વારા પેમેન્ટ અને ડીજીટલ સાધન માટે પ્રોત્સાહન વિશેની માહિતી
ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ
ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ
સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઇન્ટરનેટ સિક્યુરિટી જાગૃતિ
સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઇન્ટરનેટ સિક્યુરિટી જાગૃતિ વિશેની માહિતી
કુટુંબ માટે ઇન્ફર્મેશન સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ
કુટુંબ માટે ઇન્ફર્મેશન સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ વિષે ની માહિતી છે
મહિલાઓ માટે ઇન્ટરનેટ સલામતી જાગૃતિ
મહિલાઓ માટે ઇન્ટરનેટ સલામતી જાગૃતિ વિશેની માહિતી આપેલ છે
કુટુંબ માટે ઇન્ફર્મેશન સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ
કુટુંબ માટે ઇન્ફર્મેશન સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ
વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇન્ફર્મેશન સલામતી પરિચય
ઇન્ટરનેટ સલામતી એ માત્ર તમારા કમ્પ્યૂટરમાં લેટેસ્ટ એન્ટી-વાયરસ અને ફાયરવોલ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ્ડ છે
સિક્યોર પાસવર્ડ ટુલ્સ
સિક્યોર પાસવર્ડ માટે આ ટુલ્સ ટ્રાય કરો
નેવીગેશન
Back to top