હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો

ટર્નઓવરને ધ્યાનમાં લીધા વગર જીએસટી હેઠળ નોંધણી કરાવવાની જરૂર હોય તેવા લોકો માટે
ટર્નઓવરને ધ્યાનમાં લીધા વગર જીએસટી હેઠળ નોંધણી કરાવવાની જરૂર હોય તેવા લોકો માટે
રિવર્સ ચાર્જ લાગુ પડતા સપ્લાય
રિવર્સ ચાર્જ
કેઝ્યુઅલ કરપાત્ર વ્યક્તિઓ
જીએસટીમાં કેઝ્યુઅલ (પ્રાસંગિક) અને બિન-નિવાસી કરપાત્ર વ્યક્તિ કોણ છે તે વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
GST માં ઇનપુટ સેવા વિતરક
GST માં ઇનપુટ સેવા વિતરક (આઈ. એસ. ડી.) વિષે ની સમજણ
શું 25 અથવા 28 ઓગસ્ટ GSTR-3B ચુકવણી માટે અંતિમ તારીખ છે?
શું 25 અથવા 28 ઓગસ્ટ GSTR-3B ચુકવણી માટે અંતિમ તારીખ છે?
GSTR-3B માં ટ્રાન્ઝિશનલ ITCનો દાવો કેવી રીતે કરવો
GSTR-3B માં ટ્રાન્ઝિશનલ ITCનો દાવો કેવી રીતે કરવો
જી.એસ.ટી. તરફ પ્રયાણ-રજીસ્ટર્ડ બિઝનેસ માટે
જી.એસ.ટી. તરફ પ્રયાણ: રજીસ્ટર્ડ બિઝનેસ (Registered business) માટે
ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કઈ રીતે સેટઓફ્ફ
ટેક્સ લાયેબિલિટી સામે ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કઈ રીતે સેટઓફ્ફ
GST અપનાવો: શું મને કલોઝીંગ સ્ટોક પર ઇનપુટ ક્રેડીટ મળશે?
GST અપનાવો: શું મને કલોઝીંગ સ્ટોક પર ઇનપુટ ક્રેડીટ મળશે?
અગાઉની પદ્ધતિ માંથી ITC ની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ GST માં કેવી રીતે લેવી?
અગાઉની પદ્ધતિ માંથી ITC ની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ GST માં કેવી રીતે લેવી
નેવીગેશન
Back to top