હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા

ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા વિષે ની માહિતી આપેલ છે

નાગરિક સેવા માટે સરકાર(G2C)
નાગરિક સેવા માટે સરકાર government to citizen service
ઓનલાઇન માર્કેટની માહિતી
આ વિભાગમાં માર્કેટની ઓનલાઇન માહિતી આપવામાં આવી છે
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવાની માહિતી આપવામાં આવી છે
પોસ્ટ અને ટેલિકોમ સેવાઓ
આ વિભાગ અતર્ગત પોસ્ટ અને ટેલિકોમ સેવાઓ આવરી લેવામાં આવી છે
ગ્રામ્ય વિકાસ
ગ્રામ્ય વિકાસને લગતી માહિતી આ વિભાગમાં આવરી લેવામાં આવી છે
ઓનલાઈન ભારતની માહિતી
ઓનલાઈન ભારતની માહિતી આ વિભાગ માં આપવામાં આવેલ છે
ઇ-વિઝાની સુવિધા
અમદાવાદ સહિત ૭ એરપોર્ટથી ઇ-વિઝાની સુવિધા જાહેર કરાશે
ચુંટણીકાર્ડ
આ વિભાગ મા ચુંટણીકાર્ડ ની તમામ માહીતી આવરી લેવામા આવી છે.
પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top