હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઑનલાઇન કાનૂની સેવાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ઑનલાઇન કાનૂની સેવાઓ

ઑનલાઇન કાનૂની સેવાઓ ની માહિતી ઉપલબ્ધ છે

ભારતીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ઇ-ફાઇલિંગ
ઇઃફાઇલિંગ દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા નાગરીકો માટે લેવામાં આવેલા પગલાં વિશેની માહિતી
ઉચ્ચ ન્યાયાલયની વાદ સૂચીની ચકાસણી
ઉચ્ચ ન્યાયાલયની વાદ સૂચીનો સાપ્તાહિક અને રોજિંદી સ્થિતિની ચકાસણી
ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ફાઇલના સ્ટેટસ
ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ફાઇલ કરવામાં આવેલા તમારા કેસના સ્ટેટસને ચકાસો
ભારતીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ચૂકાદા
ભારતીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ચૂકાદાને શોધો
કાયદાકિય સહાય યોજના
ઉચ્ચ ન્યાયાલય મધ્યમ આવક ગ્રુપ માટે કાયદાકિય સહાય યોજના
રાજીવ ગાંધીની વકીલોની તાલીમ યોજના
રાજીવ ગાંધીની વકીલોની તાલીમ માટેની યોજનાની માહિતી
મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ
આ વિભાગ માં ઓનલાઇન કાનૂની સેવાઓની મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ આપવામાં આવેલ છે
ટ્રેડ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ
નેવીગેશન
Back to top