વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સૂચનો-પરિપત્રો

સૂચનો-પરિપત્રો વિશેની માહિતી

જાહેરનામા તારીખ

જાહેરનામા ક્રમાંક

જાહેરનામાનો વિષય

29-07-2015

અ.સ.-અષણ-પ-૭૫૨-૧૫

તમામ દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા જીલ્‍લા દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘો તથા ફેડરેશન માટેની સતત અને સમવાયી અન્‍વ્‍ેષણ વ્‍યવસ્‍થા બાબત

06-07-2015

વહટ-૦૧-કા.સુ.-૬૨૩-૨૦૧૫

વૈધાનિક કાર્યવાહી અંગેની દરખાસ્‍ત બાબત

30-09-2014

અષણ​/૨૪૬૦/જ​-૪/૨૧૫/૧

ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટ/ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટની ફર્મને પ્રમાણિત અન્‍વેષકો તરીકે, માન્‍યતા આપ્‍યા અંગેની પેનલ યાદી....

29-06-2015

અ.સ.-અષણ-પ-૭૫૨-૧૪

તમામ દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા જીલ્‍લા દૂધ ઉત્‍પાદક સંઘો તથા ફેડરેશન માટેની ફર્મને પ્રમાણિત અન્‍વેષકો તરીકે  સતત અને સમવાયી અન્‍વ્‍ેષણ વ્‍યવસ્‍થા બાબત

06-09-2015

વહટ-૦૧-કા.સુ.-૬૨૩-૨૦૧૪

વૈધાનિક કાર્યવાહી અંગેની દરખાસ્‍ત બાબત ફર્મને પ્રમાણિત અન્‍વેષકો તરીકે

30-10-2014

અષણ​/૨૪૬૦/જ​-૪/૨૧૫/૧

ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટ/ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટની ફર્મને પ્રમાણિત અન્‍વેષકો તરીકે, માન્‍યતા આપ્‍યા અંગેની દરખાસ્‍ત બાબત  પેનલ યાદી....

સ્ત્રોત: રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત સરકાર

2.82222222222
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top