હોમ પેજ / ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ અને યોજનાઓ

નીતિઓ અને યોજનાઓ જેમાં પાક , ગ્રામીણ, પશુપાલન, વિવિધ કાર્યક્રમો ને લગતી માહિતી આપવા આવેલ છે

પાકને લગતી યોજના
અલગ અલગ પાકને લગતી યોજના યોજનાઓ આવરી લેવામાં આવી છે
એનીમલ હસબન્ડરી
એનીમલ હસબન્ડરી વિષે માહિતી ઉપલબ્ધ છે
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ
અલગ અલગ પ્રકાર ના કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ તેની સુવિધા સગવડો, સખી મંડળ વિષે માહિતી આવરી લીધેલ છે
અન્ય યોજનાઓ
અન્ય યોજનાઓ વિષે માહિતી જેવીકે ઇન્દિરા આવાસ અને મકાન સુધારણા સખી મંડળ ગોકુલ ગ્રામ
સહાય યોજના
ફળ,ઔષધિય પાકો, શાકભાજી,મસાલા,બગીચાઓનું નવીનીકરણ અલગ અલગ સહાય યોજનાઓ વિષે માહિતી
ટેકાના ભાવની યોજના
આ વિભાગમાં ટેકાના ભાવની યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
વિવિધ યોજનામાં અરજી ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અહીં વિવિધ યોજનામાં અરજી કરી શકાય છે
ખેતીવાડી ની યોજનાઓ
અહીં ખેતીવાડી ની યોજનાઓ કેવી રીતે અરજી કરવી તેના વિષે માહિતી આપેલ છે
જમીન અને જળ સંરક્ષણ
અહીં જમીન અને જળ સંરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુપાલનની યોજનાઓ
આ વિભાગમાં પશુપાલનની યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top