હોમ પેજ / ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ-દીવ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ-દીવ

દીવ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

કૃષિ વિકાસ યોજના અંતર્ગત સ્થાનિક ખેડૂતોને અપાતી સબસિડી અને ફાયદાઓ
ત સ્થાનિક ખેડૂતોને આપવામાં આવતી સબસિડી/ ફાયદાઓ
નેવીગેશન
Back to top