હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કોરોનાવાયરસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ Review in Process

કોરોનાવાયરસ

કોરોનાવાયરસ રિલેટેડ ઇન્ફોરમેશન

રાજ્ય હેરફેરમાં સુગમતા માટે ઑલ ઇન્ડિયા કૉલ સેન્ટર નંબર
રાજ્ય હેરફેરમાં સુગમતા માટે ઑલ ઇન્ડિયા કૉલ સેન્ટર નંબર 18001804200 અને 14488નો શુભારંભ કર્યો
ગૃહ મંત્રાલયની સુધારેલી એકત્રિત માર્ગદર્શિકા
ગૃહ મંત્રાલયની સુધારેલી એકત્રિત માર્ગદર્શિકા
લૉકડાઉન દરમિયાન ખેતી સહકારિતા અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગે કરેલી કામગીરી
લૉકડાઉન દરમિયાન ખેતી સહકારિતા અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગે કરેલી કામગીરી
નેવીગેશન
Back to top