હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું / વિકાસનું માળખું અને પ્રવૃત્તિઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિકાસનું માળખું અને પ્રવૃત્તિઓ

રાજ્ય, જિલ્લા,તાલુકા અને ગ્રામ્ય સ્તરના વિકાસનું માળખું અને પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિત આપવામાં આવેલ છે

આઈ ખેડૂત એક નવીન સોપાન
ખેતી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે રાજ્ય સરકારે આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લુ મુક્યુ છે. -ખેડૂત અંતર્ગત મુખ્ય સેવાઓ સમાવિષ્ટ છે
નેવીગેશન
Back to top