હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું

વિકાસનું માળખું અને પ્રવૃત્તિઓ
રાજ્ય, જિલ્લા,તાલુકા અને ગ્રામ્ય સ્તરના વિકાસનું માળખું અને પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિત આપવામાં આવેલ છે
કૃષિને લગતી શૈક્ષણિક સંસ્થાન
કૃષિને લગતી શૈક્ષણિક સંસ્થાન જેવીકે યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો,કેન્દ્રો વગેરે વિષે માહિતી આપવમાં આવી છે
સલંગ્ન સંસ્થાઓ
સલંગ્ન સંસ્થાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ભારત દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્રે ‘સ્વચ્છ ભારત અભિયાન'નું મહત્વ
ભારત દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્રે ‘સ્વચ્છ ભારત અભિયાન' નું મહત્વ
નેવીગેશન
Back to top