હોમ પેજ / ખેતીવાડી / અન્ય માહિતી / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ

ચોખા ઉગાડવાની પદ્ધતિ, નવીનીકરણ, તકો પદ્ધતિ વગેરે સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે

એસઆરઆઈ - 'ચોખા ઉગાડવાની નવી પદ્ધતિ'
ચોખા ઉગાડવાની પદ્ધતિ, વૃદ્ધિ , શ્રી ટેકનોલોજીની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
ખેડુત નવીનીકરણ
ઓછા શ્રમે બહેતર ખેતી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સચોટ ખેતી
સચોટ ખેતી વિષે માહિતી,ટેકનોલોજીઝ,ડ્રિપ સિંચાઈ,જીવાતો અને રોગો અંકુશો વિષે માહિતી આવરી લીધેલ છે
ટકાઉ ખેતી
ટકાઉ ખેતી વિષે માહિતી અને પ્રભાવક વાર્તાઓ, સ્ટ્રીપ ખેતી, જીવાત સંચાલન, બજાર સંચાલન આવરી લીધું છે
ડ્રીપ ઈરીગેશન પદ્ધતિથી લાખોના ટામેટા પકવતો ખેડૂત
આધુનિક પદ્ધતિએ કરેલા ટામેટા અમને ન્યાલ કરી દીધા
સ્ટ્રીપ ડ્રીપ ઇરીગેશન
ગુજરાતીની સુઝબુઝથી આવક અને અઢળક ઉત્પાદન
બેસ્ટ ફાર્મરનો એવોર્ડ મેળવતાં ખેડૂત
વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી કરી બેસ્ટ ફાર્મરનો એવોર્ડ મેળવતાં ખેડૂત
વિશ્વ પર્યાવરણ દિનને સાર્થક કરતો પર્યાવરણ પ્રેમી પરિવાર
સુરતમાં સિમેન્ટ કોક્રીટના જંગલ વચ્ચે ઘરમાં જ મીની જંગલ ઉભુ સજર્યુ
ઓટોમેટીક મશીનથી પાકને ખાતર અને પાણી
રાજકોટના ઈજનેરી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની કમાલ
નફાકારક પશુપાલન
નફાકારક પશુપાલન વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top