હોમ પેજ / ખેતીવાડી / અન્ય માહિતી / માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ

આ વિભાગમાં માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

ક્રમ નં.

શાખાનું નામ

સંબંધિત જાહેર માહિતી અધિકારી

પ્ર-શાખા/યોજના

પ્રો-એકટીવ ડીસ્કરલોઝર લીંક

આયોજન શાખા

નાયબ ખેતી નિયામક (આયોજન) નાયબ ખેતી નિયામક (સંકલન)

આયોજન અને સંકલન

ડાઉનલોડ

આઇ કયુ શાખા

નાયબ ખેતી નિયામક (ગુણવત્તા નિયંત્રણ)

ખાતર

ડાઉનલોડ

પેસ્ટીસાઇડ

ડાઉનલોડ

ગુણવત્તા નિયંત્રણ

ડાઉનલોડ

સીડ

ડાઉનલોડ

વહીવટી શાખા

વહીવટી અધિકારી

વહીવટ

ડાઉનલોડ

4

નાણા શાખા

હિસાબી અધિકારી

હીસાબી

ડાઉનલોડ

તાલીમ અને મુલાકાત શાખા

નાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ)

કૃષિ મહોત્‍સવ

ડાઉનલોડ

સરદાર પટેલ કૃષિ પુરસ્કાર

ડાઉનલોડ

કૃષિ કૌશલ્યા વિકાસ તાલીમ કાર્યક્રમ (એજીઆર-૫૮)

ડાઉનલોડ

ટીએએસપી (એજીઆર-૩)

ડાઉનલોડ

પાક શાખા

નાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબીયા)

નેશનલ મીશન એન્‍ડ ઓઇલ સીડ એન્‍ડ ઓઇલ પામ (NMOOP)

ડાઉનલોડ

નેશનલ ફુડ સિક્યુરીટી મિશન

ડાઉનલોડ

ઘાસચારા વિકાસ કાર્યક્રમ

ડાઉનલોડ

રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના

ડાઉનલોડ

ઇકો સ્ટે‍ટ (અંક)

નાયબ ખેતી નિયામક (અંક)

રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિમા યોજના

ડાઉનલોડ

ફોરકાસ્ટ

ડાઉનલોડ

પાક કાપણી અખતરા

ડાઉનલોડ

વેધર વોચ

ડાઉનલોડ

ઇકો સ્ટે.ટ (એ.સે.)

નાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્યુ)

ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વીમા યોજના

ડાઉનલોડ

ખેત વિષયક ગણના

ડાઉનલોડ

આઇ સી એસ

ડાઉનલોડ

વરસાદ

ડાઉનલોડ

ટી આર એસ

ડાઉનલોડ

એફ વી એમ

ડાઉનલોડ

પાક ઉત્પાદન ખર્ચ

ડાઉનલોડ

અન્ય માહિતી

ડાઉનલોડ

એલ ડબલ્યુઇ (યાંત્રિક) શાખા

યાંત્રિક અધિકારી

યાંત્રિક શાખાની યોજનાઓ

ડાઉનલોડ

૧૦

રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના અમલીકરણ એકમ

નાયબ ખેતી નિયામક (કપાસ)

રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના

ડાઉનલોડ

સ્ત્રોત :કૃષિ અને સહકાર  વિભાગ
3.09090909091
સુભાષ બાભણીયા Jan 04, 2018 02:33 AM

ધન્યવાદ સાહેબ

હરેશ મનસૂખ ભાઇ પાનેલીયા Oct 18, 2017 12:52 AM

કપાસ નો વીમો કેદી આપવાના

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top