હોમ પેજ / ખેતીવાડી / અન્ય માહિતી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અન્ય માહિતી

કૃષિ સંબંધિત અન્ય માહિતી આપવામાં આવી છે

ફાર્મ-આધારીત ઉદ્યોગસાહસો
મધમાખી,શેતૂરની ખેતી અને રેશમનાં કીડાનો ઉછેર,મશરૂમનું ઉત્પાદન ,ગૃહ ખેતી,અળસિયાનું ખાતર વિશે માહિતી
શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
ચોખા ઉગાડવાની પદ્ધતિ, નવીનીકરણ, તકો પદ્ધતિ વગેરે સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે
ખેતીમાં ગુણવત્તા
ખેતીમાં ગુણવત્તા વિષે જાણકારી
કૃષિ સંબંધિત અન્ય માહિતી
કૃષિ સંશોધન અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ વિષે માહિતી અન્ય માહિતી આપેલ છે
કૃષિ મહોત્સ​વ
કૃષિ મહોત્સ​વ માટેની માહિતી આપેલ છે
ડાઉનલોડ
અલગ અલગ યોજના અને અન્ય માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ
આ વિભાગમાં માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વીજ બચતના ઉપાયો
વીજ બચતના ઉપાયો વિશેની માહિતી
ખોરાકમાં થતી ભેળસેળથી બચીએ
ખોરાકમાં થતી ભેળસેળથી બચીએ તે વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માઈક્રોગ્રીન્સ આરોગ્યવર્ધક પૌષ્ટિક અને પોષણક્ષમ આહાર
માઈક્રોગ્રીન્સ આરોગ્યવર્ધક પૌષ્ટિક અને પોષણક્ષમ આહાર વિશેની માહિતી આપે છે.
નેવીગેશન
Back to top