વહેંચો

સફળ વાર્તા માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

181 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સફળ વાર્તા
આ વિભાગમાં અલગ અલગ સફળ વાર્તા આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને જમીન માલિકી
સફળ વાર્તા
અલગ અલગ સફળ વાર્તા આવરી લેવામાં આવે છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન)
સફળ વાર્તા
અલગ અલગ સફળ વાર્તા આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / અન્ય માહિતી / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
એકીકૃત ચૂકવણી ઇન્ટરફેસ દ્વારા ઓનલાઈન ચૂકવણી
એકીકૃત ચૂકવણી ઇન્ટરફેસ દ્વારા ઓનલાઈન ચૂકવણી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ / એકીકૃત ચુકવણી ઈન્ટરફેસ( Unified Payment Interface)
નૌરાજી ટ્રેપની સફળ વાર્તા
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ / સફળ વાર્તા
સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર યોજના
આ વિભાગમાં સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / અન્ય યોજનાઓ
ભારતીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ઇ-ફાઇલિંગ
ભારતીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ઇ-ફાઇલિંગ સેવાઓ આવરી લીધી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / વી એલ ઈ સંસાધનો માટે / નાગરિક સેવાઓ
ભારતીય ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ઇ-ફાઇલિંગ
ઇઃફાઇલિંગ દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા નાગરીકો માટે લેવામાં આવેલા પગલાં વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઑનલાઇન કાનૂની સેવાઓ
જળને લગતા લેખ
આ વિભાગમાં અલગ અલગ સલેખ આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ
ત્વરિત પૈસા હસ્તાંતરણ સિસ્ટમ
ત્વરિત પૈસા હસ્તાંતરણ સિસ્ટમ -યુનીફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ / એકીકૃત ચુકવણી ઈન્ટરફેસ( Unified Payment Interface)
Back to top