વહેંચો

વ્યારા માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

121 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
વાયુ પ્રકોપથી કાયમી છુટકારા માટે દેશી નુસખાઓ
વાયુ પ્રકોપથી કાયમી છુટકારા માટે દેશી નુસખાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ
શારીરિક શિક્ષણનો અર્થ
શારીરિક શિક્ષણનો અર્થ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / તાલીમ
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (આરકેવીવાય)
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (આરકેવીવાય) વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / પાકને લગતી યોજના
મુદ્રા
આંગળીઓને દબાવાની 7 સરળ રીત, તમને રાખશે આજીવન નિરોગી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
જાગૃતતા
એચ.આય.વી/એડ્સ વિશેનું જ્ઞાન અને જાગૃતતા વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
શાળાઓ
અલગ અલગ શાળાઓ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / વિશેષ જોગવાઇ સાથેની શાળાઓ / ટ્રાયબલ એજયુકેશન સોસાયટી
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
જળ સંસ્કૃતિની જાળવણી અને સંરક્ષણ
જળ સંસ્કૃતિની જાળવણી અને સંરક્ષણ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળ
Back to top