વહેંચો

ફટકડી ચૂર્ણ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

14 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ફટકડી ચૂર્ણ
ફટકડી ચૂર્ણ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ
દમ-શ્વાસના ઘરેલુ ઉપચાર
દમ-શ્વાસના ઘરેલુ ઉપચાર
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / રોગો અને ઔષધો
દાંતના દુખાવા માંથી રાહત
દાંતના દુખાવા માંથી રાહત
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / દંત સંભાળ
આંખની પીડાના આયુર્વેદ ઉપચાર
આંખની પીડાના આયુર્વેદ ઉપચાર
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / આંખને સંબંધિત
હળદર
હળદર વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / રોગો અને ઔષધો
ખરજવું થવાનાં કારણો અને સાદી સારવાર
ખરજવું થવાનાં કારણો અને સાદી સારવાર વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / રોગો અને ઔષધો
અમુલ્ય અખરોટ
અમુલ્ય અખરોટ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / આરોગ્યશાસ્ત્ર માટે લેખો / આહાર સંબંધિત લેખો
પાયોરિયા, દાંતો ની સડન, પેઢામાં સોજો માટેના ઉપાયો
પાયોરિયા, દાંતો ની સડન, પેઢામાં સોજો માટેના ઉપાયો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / દંત સંભાળ
કેટલીક હેલ્થ ટિપ્સ
કેટલીક હેલ્થ ટિપ્સ આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર / આરોગ્યશાસ્ત્ર માટે લેખો
આરોગ્ય જાળવવાના સરળ આયુર્વેદિક ઔષધો અને ઉપાયો ભાગ-૨
આરોગ્ય જાળવવાના સરળ આયુર્વેદિક ઔષધો અને ઉપાયો -2
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / રોગો અને ઔષધો
Back to top