વહેંચો

કૌશલ્ય વિકાસ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

141 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
માનવ સંસાધન વિકાસ વિભાગ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સુવિધા
સ્કિલ ઈન્ડિયા યોજના
મોદીએ લોન્ચ કરી સ્કિલ ઈન્ડિયા યોજના, બે લાખ લોકોને મળશે રોજગારી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / કૌશલ્ય વિકાસ
કૌશલ્ય વિકાસ
અલગ અલગ કૌશલ્ય વિકાસ માટે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ
ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત કૌશલ્ય તાલીમ
ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત કૌશલ્ય તાલીમ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ / ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત- ડિ-સેગ
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત- ડિ-સેગ
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત- ડિ-સેગ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ / ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત- ડિ-સેગ
વડાપ્રધાનનું રાષ્ટ્રને સંબોધન
વડાપ્રધાનનું રાષ્ટ્રને સંબોધન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
શાળામાંની માહિતી અને સંચાર તકનીકો
શાળામાંની માહિતી અને સંચાર તકનીકો (ICT @ શાળાઓ)
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ
તમારા બાળકના વિકાસ માટે કઇ સ્કિલ મહત્વની છે?
તમારા બાળકના વિકાસ માટે કઇ સ્કિલ મહત્વની છે તે વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / આરોગ્યમ્
વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપ
વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપ (પીપીપી મોડ)
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ / શિક્ષણને લગતી સરકારી યોજનાઓ
મહિલા કિસાન માટે કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ કાર્યક્રમ
મહિલા કિસાન વિષે ની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / અન્ય યોજનાઓ
Back to top