વહેંચો

કેન્સર સંબંધિત માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

65 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
જીવલેણ કેન્સરને યોગવિદ્યા કરે છે કેન્સલ
જીવલેણ કેન્સરને યોગવિદ્યાથી રાહત મળે છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુષ / યોગ
ભારતમાં સર્વપ્રથમ
ભારતમાં સર્વપ્રથમ થયેલી સૌ પ્રથમ ઘટના વિષે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
હાડકાં-સાંધાની સમસ્યાઓમાં અખતરા નહીં સારવારને પ્રાધાન્ય આપો
હાડકાં-સાંધાની સમસ્યાઓમાં અખતરા નહીં સારવારને પ્રાધાન્ય આપો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / હાડકા સંબંધિત / હાડકાં અને સાંધાની તકલીફ
બ્રેસ્ટ કેન્સર(સ્તન કેન્સર)
બ્રેસ્ટ કેન્સર(સ્તન કેન્સર) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / કેન્સર સંબંધિત
પુરુષોમાં થતાં રોગો વિશે જાગૃતિ માટે વૈશ્વિક પહેલ
મેલ ડિસિઝ વિશે જાણો, ચેતો અને અટકાવો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ
ફેફસાંનું કેન્સર: ભ્રમ અને હકીકતો
ફેફસાંનું કેન્સરઃ ભ્રમ અને હકીકતો આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / કેન્સર સંબંધિત
ગેરમાન્યતાઃકેન્સર એક વારસાગત રોગ છે
ગેરમાન્યતાઃકેન્સર એક વારસાગત રોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / કેન્સર સંબંધિત
મોટાભાગના હેડ એન્ડ નેક કેન્સર જીવનશૈલી સંબંધિત હોય છે
હેડ એન્ડ નેક કેન્સર જીવનશૈલી સંબંધિત છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / કેન્સર સંબંધિત
સ્તનપાન: અદ્દભુત માતૃત્વનો અમૂલ્ય અનુભવ
સ્તનપાન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / બાળ આરોગ્ય / સ્તનપાન
જિંદગીને “ઑન ટ્રૅક”રાખવામાં મદદરૂપ બનતી ફિઝિયોથેરાપી !!
જિંદગીને “ઑન ટ્રૅક”રાખવામાં મદદરૂપ બનતી ફિઝિયોથેરાપી !!
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / પેઇન મેનેજમેન્ટ / ફિઝિયોથેરાપી
Back to top