વહેંચો

અન્ય માહિતી માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

1645 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
એક વ્યક્તિનું રક્તદાન અનેકને જીવતદાન
એક વ્યક્તિનું રક્તદાન અનેકને જીવતદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / અંગદાન
ખેતીવાડી ની યોજનાઓ
અહીં ખેતીવાડી ની યોજનાઓ કેવી રીતે અરજી કરવી તેના વિષે માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વોકિંગ મેડિટેશન
વોકિંગ મેડિટેશન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુષ / યોગ
નીતિઓ
આદિજાતી કલ્યાણ નીતિઓ વિશે ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
હિપેટાઈટીસ જેવા પેટના રોગોથી બચવા શરીરના ‘મિત્ર’ બનીએ
હિપેટાઈટીસ જેવા પેટના રોગોથી બચવા શરીરના ‘મિત્ર’ બનીએ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / લીવર સંબંધિત
ગુજરાત માહિતી આયોગના પ્રશ્‍નોત્તર(FAQS)
ગુજરાત માહિતી આયોગ પ્રશ્‍નોત્તર(FAQS) આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
ક્મ્પ્યૂટરનાં એથિક્સ (સિંદ્ધાંતો)
ક્મ્પ્યૂટરનાં એથિક્સ (સિંદ્ધાંતો) વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા / માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
ગુજરાતની બકરીઓની ઓલાદ
ગુજરાતની બકરીઓની ઓલાદ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / બકરા- ઘેટાં પાલન / બકરાપાલન
અર્બન ગવર્નન્સ
અર્બન ગવર્નન્સ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
ઇંદિરા આવાસ યોજના માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
ઇંદિરા આવાસ યોજના માર્ગદર્શક સૂચનાઓ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ / ગ્રામીણ રોજગાર
Back to top