હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / વિચરતા સમુદાય / શૈક્ષણિક લોન યોજના (ન્યુ આકાંક્ષા યોજના )
વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શૈક્ષણિક લોન યોજના (ન્યુ આકાંક્ષા યોજના )

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ ની શૈક્ષણિક લોન યોજના ની માહિતી આપેલ છે..


હેતુ
 • સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના ઉચ્ચ વ્યવસાયિક અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મેળવવા માટેની લોન યોજના.
લોન મેળવવાની પાત્રતા
 • અરજદાર ઠાકોર અથવા કોળી જાતિના હોવા જોઇએ
 • અરજદારના કુંટુંબની વાર્ષીક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તા૫ર માટે રૂ. ૯૮,૦૦૦ થી ઓછી અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦ થી ઓછી હોવી જોઇએ.
 • આવરી લેવામાં આવેલ અભ્યાસ ક્રમ
  • એમ.બીએ. અથવા તથા તેની સમકક્ષ (એ.આઇ.સી.ઇ.ટી.ઇ. દ્રારા માન્ય અભ્યાસ ક્રમ)
  • એમ.સી.એ. માસ્ટીર ઓફ કોમ્‍૫યુટર એ૫લીકેશન અથવા તેની સમકક્ષ (એ.આઇ.સી.ઇ.ટી.ઇ. દ્રારા માન્ય અભ્યાસક્રમ)
  • આઇ.આઇ.ટી. / એ.આઇ.સી.ઇ.ટી.ઇ. દ્રારા માન્ય સ્નાતક કક્ષાના ઇજનેરી અભ્યાસક્રમ તેમજ માન્ય વ્યવસાયિક સ્નાતક  કક્ષાના અભ્યાસક્રમ.
  • મેડિકલ કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ડીયાએ જેને માન્યયતા આપી હોય તેવી કોલેજના તબીબી શિક્ષણના સ્નાતક  કક્ષાના અભ્યાસક્રમ.
 • મેનેજમેન્ટ કોટામાં મેળવેલ પ્રવેશના કિસ્સામાં લોન મળવા પાત્ર નથી.
લોનની રકમમાં નીચેનાનો સમાવેશ થશે.
 • પ્રવેશ ફી અને ટયુશન ફી
 • અભ્યાસક્રમ માટે જરૂરી પુસ્તકો, લેખન સામગ્રી, જરૂરી સાધનો અને પરીક્ષા ફી
 • રહેવા – જમવાનો ખર્ચ
 • વીમા – પોલીસીનું પ્રીમીયમ
યોજનાની મુખ્યમ લાક્ષણિકતાઓ
 • આ યોજના માટે લોનની મહત્તમ મર્યાદા રૂ.૧૦ લાખ સુધીની છે. વિદેશમાં અભ્યાસ માટે રૂ. ૨૦ લાખની મર્યાદા છે.
 • આ યોજનાઓમાં વ્યાયજનો દર વાર્ષીક ૪ ટકા રહેશે. વિદ્યાર્થીની માટે આ દર ૩.૫ % છે.
 • આ યોજનાઓમાં યુનિટ કોસ્ટિના માન્ય ખર્ચના ૯૦ ટકા લોન આપવામાં આવશે જયારે ૯૦ ટકા કેન્દ્દીય નિગમના, ૫ ટકા રાજય સરકાર અને ૫ ટકા લાભાર્થી ફાળાની રકમ રહેશે.
 • આ લોન વ્યાજ સહિત ૬૦ સરખા માસિક હપ્તામાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે લોનની વસુલાત અભ્યાસક્રમ પુરો થયેથી ૬ માસમાં કે નોકરી વ્યશવસાય મળેથી બંન્નેમાંથી જે વહેતું હોય ત્યારથી.

 

સ્ત્રોત- ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ ની વેબસાઈટ

3.0
Anonymous Dec 20, 2018 07:39 PM

વિચારતી જાતિ ના વિધાર્થી ઓ માટે અલગ હોસ્ટૅલો બધા તાલુકા અને જિલા કક્ષા એ બનાવવાની ખુબ જરૂર છે , ખાસ કરીને કચ્છ વાગડ માં કોળી ઠાકોર સમાજ ના વિધાર્થીયો બાળકો આગળ ભણી સકતા નથી.આર્થિક સ્થીથી ખુબ જ નબળી છે.
પિયુષ ગોહિલ ૯૯૦૯૭૨૪૪૯૭ વાગડ

ગોહીલ પારવતિ બેન એમ Sep 17, 2017 04:19 PM

વિદેશમાં ભણતર માટે લોનની જરૂર છે.

હર્ષદ દુમડીયા Jul 29, 2017 12:49 PM

MSW (સમજકાર્ય ) ને પણ સ્થાન આપવા વિનંતી..

Maganbhai Hifabhai Solanki Jul 30, 2016 09:24 PM

M. B. B. S. माprovad ca

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top