વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નઈ ઉડાન

સંઘ લોક સેવા આયોગ, એસ.એસ.સી અને રાજય લોક સેવા આયોગ દ્રારા આયોજીત પ્રાથમીક પરીક્ષામાં પસંદ થયેલ લઘુમતિ ઉમેદવારોને આર્થીક સહાય માટે ની યોજના.

 • સંઘ લોક સેવા આયોગ, એસ.એસ.સી અને રાજય લોક સેવા આયોગ દ્રારા આયોજીત પ્રાથમીક પરીક્ષામાં પસંદ થયેલ લઘુમતિ ઉમેદવારોને આર્થીક સહાય માટે ની યોજના.
 • આ યોજના અંતર્ગત જે લઘુમતિ ઉમેદવારો યુ.પી.એસ.સી જી.પી.એસ.સી, એસ.એસ.સી દ્રરા આયોજીત પ્રાથમીક પરીક્ષા પાસ કરેલી હોય તેઓને મુખ્ય પરીક્ષા ની તૈયારી માટે આર્થીક સહાય આપવામાં આવે છે.
 • આ યોજના અંતર્ગત એક જ વખત આર્થીક સહાય રૂા.પ૦૦૦૦/ માત્ર રાજપરીત્ર પદ અને રૂા.રપ૦૦/ અરાજપત્રીત પદ માટે આપવામાં આવે છે.
 • પ્રાથમીક પરીક્ષાના રીઝલ્ટ પછી તુરંત જ ફોર્મ ભરી શકાય છે.
 • આયોજના ની વધારે જાણકારી મેળવવા માટે મંત્રાલય ની વેબસાઈટ જોવી.
 •  

  સ્ત્રોત : નેશનલ સ્કોર્શીપ વેબસાઈટ4  લઘુમતિ મંત્રાલયની વેબસાઈટ

  2.84
  તમારા સૂચનો આપો

  (જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

  Enter the word
  નેવીગેશન
  Back to top