હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / મહિલા સશકિતકરણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહિલા સશકિતકરણ

મહિલા સશકિતકરણ વિશેની માહિતી આપેલ છે

હલ્લા બોલ
સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અને PoliceHEART 1091 , Halla Bol કાર્યક્રમ
ડીફેન્સ ઓ ડાન્સ
ડીફેન્સ ઓ ડાન્સ કાર્યક્રમ વિશે માહિતી
સ્વતંત્રતાની સરવાણીઓને સલામ
સમાજમાં ( સ્ત્રીઓના સંદર્ભમાં ) હજી શું બદલાવ લાવવાની જરૂર છે તેના વિષે ચર્ચા
મહિલા વિભાગ માટેની પ્રવૃત્તિઓ
આ વિભાગમાં મહિલા વિભાગ માટેનીવિશેની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિતી આપલે છે
ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ
આ વિભાગમાં ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ વિશેની માહિતી આપેલ છે
મહીલા દિવસ
આ લેખમાં મહીલા દિવસ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગરીબી અને સ્ત્રી-પુરુષ ભેદભાવ: લઘુ ધિરાણની મર્યાદાઓ
આ વિભાગમાં ગરીબી અને સ્ત્રી-પુરુષ ભેદભાવ: લઘુ ધિરાણની મર્યાદાઓ વિશેની માહિતી છે
મહિલા ઉન્નતિ
મહિલા ઉન્નતિ
મહિલા સશક્તિકરણઃ એક કદમ આગળ
સ્વીડન, નોર્વે તથા જર્મનીમાં નોકરિયાત સ્ત્રીને 60 અઠવાડિયાની પગાર સાથેની મેટરનિટી લીવ મળે છે.
દરેક મહિલા માટે અનિવાર્ય એવો ‘મી ટાઈમ’!
બની શકે કે આ ‘મી ટાઈમ’ની જરૂરિયાત તમારી આસપાસના લોકો સમજી ન શકે.
નેવીગેશન
Back to top