હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહિલા અને બાળ વિકાસ

આ વિભાગમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ અલગ અલગ પોલીસી વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવેલ છે

મહિલા અને બાળવિકાસ પહેલ
મહિલા અને બાળવિકાસના યોજનાઓ અને પહેલ
બાળકના સ્વીકૃત વર્તનની આપણે નોંધ
પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ,બાળકના સ્વીકૃત વર્તનની આપણે નોંધ લેતા નથી
મહિલા દિન: શક્તિ સન્માનનો ઉત્સવ
આંતરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન નિમિત્તે ઉત્કર્ષ હેલ્થ કેર ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગુજરાતની વિવિધ ક્ષેત્રની મહિલાઓને સત્કરવા માટે વીમેન એક્સેલન્સ એવોર્ડનું આયોજન કરાયુ હતું.
મહિલાઓને તેમના સંઘર્ષ
મહિલાઓને તેમના સંઘર્ષમાં સાથ આપવા આપણે સંગઠિત રહેવું પડશે
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
આ વિભાગમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ ની માહિતી આપેલ છે
બાળ રમતો
બાળ રમતો વિશેંની માહિતી
ગુજરાત માં જાતીય અસામનતા
આ વિભાગમાં ગુજરાત માં જાતીય અસામનતા વિશેની માહિતી આપેલ છે
બાળકના સર્વાંગી વિકાસમાં વાલીની ભૂમિકા
કોઈનું બાળપણ મરશો નહીં…
આ વિભાગમાં બાળમજૂરી વિશેની માહિતી આપી છે
ભણીશું સ્ટ્રીટલાઇટના અજવાળે
આ વિભાગમાં શિક્ષણનું મહત્વ વિશે સમજાવામાં આવ્યું છે
નેવીગેશન
Back to top