વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજના

મહિલા માટે અલગ અલગ યોજના

બંધારણીય જોગવાઈઓ (મહિલાઓના અનુસંધાનમાં)
મહિલાને લગતી સરકારી યોજના
મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગના મહત્વગની યોજનાઓ
મહિલા અને બાળવિકાસના યોજનાઓ
મહિલા અને બાળવિકાસના યોજનાઓ અને પહેલ
કામના સ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી અટકાયત કાયદો - 2013
કામનાં સ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી (અટકાયત, પ્રતિબંધ અને નિવારણ) કાયદો - 2013: કેટલીક મહત્ત્વની જોગવાઈઓ
સ્ત્રીઓ પરની જાતીય હિંસાને લગતા ફોજદારી કાયદાઓ
જનની સુરક્ષા યોજના
જનની સુરક્ષા યોજના
મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના (મહિલાઓ માટે લઘુ સ્‍તરીય યોજના)
ન્યુ સ્‍વર્ણિમા યોજના ફક્ત મહિલાઓ માટે)
ન્યુ સ્‍વર્ણિમા યોજના ફક્ત મહિલાઓ માટે) visheni mahiti aapel che
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top