હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / ગરીબી નિવારણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગરીબી નિવારણ

ગરીબી નિવારણ વિષે માહિતી આપેલ છે

ગરીબી નિવારણ
ગરીબી નિવારણની અલગ અલગ નીતિ વિષે માહિતી
સ્કિલ ઈન્ડિયા યોજના
મોદીએ લોન્ચ કરી સ્કિલ ઈન્ડિયા યોજના, બે લાખ લોકોને મળશે રોજગારી
શહેરી બાબતોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન
શહેરી બાબતોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન (NIUA) વિષની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ભારતમાં શહેરી ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય
ભારતમાં શહેરી ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય વિશેની માહિત આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top