વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આર્થરાઈટીસ (સંધીવા)

આર્થરાઈટીસ (સંધીવા) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

સંધિવાના દર્દમાં વ્યક્તિના હાથ-પગના ઢીંચણ-કોણી, ખભાનો દુખાવો
સંધિવાના દર્દમાં વ્યક્તિના હાથ-પગના ઢીંચણ-કોણી, ખભા દુખે છે
નેવીગેશન
Back to top