હોમ પેજ / આરોગ્ય / માનસિક આરોગ્ય
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માનસિક આરોગ્ય

માનસિક આરોગ્ય અને તેને લગતા અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

ડિપ્રેશન દૂર કરવા પોતાની જાતને મદદ કરવા માટે કેટલીક જરૂરી બાબતો
ડિપ્રેશન દૂર કરવા પોતાની જાતને મદદ કરવા માટે કેટલીક જરૂરી બાબતો
એલેક્સીથીમીયા-પેઇન ડિસોર્ડર
એલેક્સીથીમીયા-પેઇન ડિસોર્ડર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ક્લેપ્ટોમેનિયા-ચોરીની આદત
ક્લેપ્ટોમેનિયા-ચોરીની આદત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ટ્રિકોટિલોમેનિઆ:એક તરંગી મનોવિકૃતિ
ટ્રિકોટિલોમેનિઆ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top