હોમ પેજ / આરોગ્ય / મહિલા સ્વાસ્થ્ય / ગર્ભાવસ્થા આરોગ્ય
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગર્ભાવસ્થા આરોગ્ય

ગર્ભાવસ્થા પહેલા, તે વખતે અને ગર્ભાવસ્થા પછીની કાળજી લેવાની બાબતો સાંકળી લેવામાં આવી છે

સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જરૂરી આરામ તથા વ્યાયામ
સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જરૂરી આરામ તથા વ્યાયામ વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે ફોલિક એસિડ ખાસ જરૂરી
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે ફોલિક એસિડ ખાસ જરૂરી
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે અગત્યની ટિપ્સ
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે અગત્યની ટિપ્સ આપવામાં આવેલ છે
માતાના ઉદરમાં શિશુનો તબક્કાવાર ઉછેર
માતાના ઉદરમાં શિશુનો તબક્કાવાર ઉછેર માટેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top