વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પોષણ

પોષણ અને લીલોતરીના ગુણ અને માર્ગદર્શિકા અને ખોરાકની વાનગી વગેરે માહિતી આપેલ છે

પોષણ અને આરોગ્ય
આ વિષય પોષણની માહિતી આવરી લે છે
લીલોતરીના ગુણ
આપણા દૈનિક ખોરાકમાં લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી મહત્વ અહીં સમજાવે છે
ભારતીયો માટે ખોરાકની માર્ગદર્શિકા
ખોરાક વિષે મહત્વનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે
ખોરાક ની વાનગીઓ અને તેમાં પોષણનું પ્રમાણ
આ વિષય ખોરાક ની વાનગીઓ તેમના પોષણ મૂલ્ય વિશે ચર્ચા
ઓછા ખર્ચે પ્રાપ્ય પોષણની વાનગીઓ
આ વિષય ઓછી કિંમત પૂરક અને પૌષ્ટિક શિશુ માટે ખોરાક જરૂરિયાતો, પૂર્વ શાળા બાળકોના, વિવિધ નાસ્તો તૈયાર કરવા માટે રેસિપિ આવરી લે છે.
નાના બાળકોનું સર્વોત્તમ આહાર
આ વિભાગમાં નાના બાળકોનું સર્વોત્તમ આહાર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પોષણ માટેના આ વિડિયો
પોષણ માટેના વિડિઓ
Back to top