વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

તમાકુનું સેવન

તમાકુનું સેવનથી થતા વિકારની માહિતી આપવામાં આવી છે

તમાકુનું સેવન સર્વાંગી સત્યાનાશ
તમાકુનું સેવન થી સર્વાંગી સત્યાનાશ થાય છે
હૃદયની અનેક તકલીફોનું કારણ તમાકુ
હૃદયની અનેક તકલીફોનું કારણ તમાકુ વિશેની માહિતી
તમાકુ અને કેન્સર : સિક્કાની બે બાજુ છે
તમાકુ અને કેન્સર વચ્ચેના સંબંધની માહિતી આપવામાં આવી છે
તમાકુના કારણે કેન્સર નાની ઉંમરે પણ થાય છે
તમાકુના કારણે કેન્સર નાની ઉંમરે પણ થાય છે
નેવીગેશન
Back to top