હોમ પેજ / આરોગ્ય / ચર્ચા મંચ
વહેંચો

ચર્ચા મંચ

આ મંચ ખેતીવાડીને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે પ્રસ્તુત છે. ચાલી રહેલી ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે કે નવી ચર્ચા ચાલુ કરવા માટે નીચે આપેલી યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો. નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.
મંચ નામ ચર્ચાઓ દ્વારા તાજેતરની ચર્ચાઓ
થાઈરોઈડ રોગ મને થાઈરોઈડ રોગ રોકવાના ઉપાય જણાવશો (જાદવ હરપાલ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
થાઈરોઈડ રોગ મને થાઈરોઈડ રોગ રોકવાના ઉપાય જણાવશો (જાદવ હરપાલ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઘરમાં ટોઇલેટની સુવિધા માટે સરકારી સહાય અમારા ઘરમાં ટોઇલેટ નથી સરકારી સહાય છતાં અમારું બાથરૂમ પાસ થયેલ પરંતુ હજુ સુધી બનાવેલ નથી 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સ્વાસ્થ્યનો મુખ્ય આધાર આહારશૈલી શું આપણી આહારશૈલી એ જ આપણા સ્વાસ્થ્યનો મુખ્ય આધાર છે ? 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મગજમા નુકસાન મારુ નામ હર્ષદ છે હું અત્યારે અમદાવાદમાં વી.એસ જનરલ હોસ્પિટલમાં મારી મમ્મી ને લાવ્યો છું ડોક્ટર નું એમ કહેવુ છે કે તેમને મગજ મા ઓક્સિજન ઓછો પહોંચવા થી મગજ મા નુકસાન થયું છે.આ વાત ને આજે એક મહિનો અને છ દિવસ થયા છે પણ એમ.આર.આઈ નો રિપોર્ટ મા બધું નોર્મલ આવે છે તો આના માટે કાંઈ આયુર્વેદ મા દવા હોય તો મને જણાવાની મહેરબાની કરશો મો.ન 999810400 1 October 03. 2017
થાઈરોઈડ રોગ રોકવાના ઉપાય મને થાઈરોઈડ રોગ રોકવાના ઉપાય જણાવશો ( માહિતી યોગદાન આપનાર -જાદવ હરપાલ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મચ્છર ઉપદ્રવ મચ્છરો ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે કયા પ્રકારની કાળજી રાખવી તેના વિષે ચર્ચા થઇ શકે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
કોનિક ઓબ્સ્ટ્રેક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસિઝ આ મંચ પાર મચ્છર માટેની કોઇલ અથવા ધૂપ, લોબાન નુકસાન કરી શકે તેના વિષે ચર્ચા શરુ કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સ્ટેમસેલ થેરાપી ઓટિઝમના દર્દીઓને મદદરૂપ આ મંચ પર સ્ટેમસેલ થેરાપી ઓટિઝમના દર્દીઓને મદદરૂપ થઈ શકે કે નહિ વિષે ચર્ચા થઇ શકે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સ્વચ્છતા અને આપણું સ્વાસ્થ્ય સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય નો ખુબ નજીકનો સંબંધ છે. સ્વસ્થ રહેવા માટે સ્વચ્છતા પર પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
Back to top