હોમ પેજ / આરોગ્ય / અંગદાન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અંગદાન

આ વિભાગમાં અંગદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

નેત્રદાન
નેત્રદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિશ્વ અંગદાન દિવસ અંગદાનને લઈને ખોટી માન્યતાઓ અને તેની સચ્ચાઈ
અંગદાનને લઈને ખોટી માન્યતાઓ સેવતા લોકો માટે આ છે સચ્ચાઈ આપવામાં આવી છે
આયર્નનું ઉચિત સ્તર જાળવવા દર વર્ષે રક્તદાન કરવું જરૂરી
આયર્નનું ઉચિત સ્તર જાળવવા દર વર્ષે રક્તદાન કરવું જરૂરી છે
નેવીગેશન
Back to top