વહેંચો

ટોપ 20 લેટેસ્ટ ડિસ્કશન


Na
Raju Bharwad Aug 21, 2017
સરપંચ, તલાટી અને વીસીઇ ની માહિતી
VADIPARA GRAM PANCHAYAT Aug 16, 2017
બેંક મિત્ર બનવા માટે
રાજ Aug 02, 2017
શિક્ષકો ને રાજય ની અન્ય કામગીરી માથી મુક્ત કરી માત્ર શિક્ષણ પર ધ્યાન અપે તેવુ આયોજન થવુ જોઇએ.
Anonymous Jul 12, 2017
મહિલાઓ કી સુરાછા હેતુ સરકાર દ્વારા ઉઅથયે ગયે કદમ
Anonymous Jun 30, 2017
ખુલ્લા મા શૌચ
Anonymous Jun 19, 2017
અનામત પ્રથા
મનસુખ ડાંગોદરા Jun 19, 2017
બીપીએલ રેસન કાર્ડ ફક્ત ગરીબો માટે છે પણ જાણું છું જેઓ ખેતીવાડી ધરાવે છે અને પોતાનું ઘર છે ધંધો છે , પરંતુ કેટલાક દળોનો જેવા લોકો પૈસા લાઈ બી પી એલ રેશન કાર્ડ આપે છે , જેવા કે હસમુખ પ્રાણશંકર જોશી satahmba ગામ તાલુકો બાયડ
ઈમરે નામ એવું જરૂરી નથી પણ જો તમારી ઈન્ક્વાયરીથી અસર થશે તો ગણા ગરીબોનું અનાજ દેખાતા ગ રિબ પણ જાતે કરીને બનાવટ કરી દૂખી દેખાવો કરી લાભો ઉઠાવે છે , તેનો ભંડાફોડ થાય તે hetu છે . Jun 08, 2017
Rod
મનસુખ ડાંગોદરા May 06, 2017
ઊધોગ ગંદા પાણી નો નીકાલ
Anonymous Oct 05, 2016
બાળકો પર થતી હિંસા રોકવા માટે બનતા પ્રયત્નો કરીશ
Neeta Aug 07, 2016
બાળ મજુરી
Ranabhai Ahir Apr 09, 2016
જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટી
ઝીલ પટેલ Dec 24, 2015
Back to top