હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / યોજના / જીલ્લાવાર તળાવો ની સંખ્યા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જીલ્લાવાર તળાવો ની સંખ્યા

જીલ્લાવાર તળાવો ની સંખ્યા

મોટા તળાવો રુા.૨૫ લાખની મર્યાદામાં ઉંડા કરવાની કામગીરી.

સંસ્‍થાનું નામ

મંજુર કરેલ તળાવની સંખ્‍યા

ટેન્‍ડર બહાર પડેલ સંખ્‍યા

ટેન્‍ડર પરત આવેલ સંખ્‍યા

શરુ કરેલ તળાવની સંખ્‍યા

પુર્ણ થયેલ તળાવની સંખ્‍યા

વિભાગના મોટા તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી

૮૪૬

૭૪૪

૭૩૦

૪૮૮

૩૬૬

ગુજ. મ્‍યુનિ. ફાઇનાન્સ બોર્ડ, ગાંધીનગર

કુલ

૮૪૬

૭૪૪

૭૩૦

૪૮૮

૩૬૬

સરદાર પટેલ જળસંચય યોજના (૯૦:૧૦) હેઠળ નાના તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી.

સંસ્‍થાનું નામ

મંજુર કરેલ તળાવની સંખ્‍યા

ટેન્‍ડર બહાર પડેલ સંખ્‍યા

ટેન્‍ડર પરત આવેલ સંખ્‍યા

શરુ કરેલ તળાવની સંખ્‍યા

પુર્ણ થયેલ તળાવની સંખ્‍યા

વિભાગના નાના તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી

૬૮

૫૯

૫૯

૪૦

૩૫

જી.એલ.ડી.સી.ગાંધીનગર

૪૮૬

૧૪

૧૪

૧૧

કુલ

૫૫૪

૭૩

૭૩

૫૧

૩૮

 

 

 

મોટા તળાવો

૪૮૮

૩૬૬

 

 

 

કુલ

૫૩૯

૪૦૪

 

સંસ્‍થાનું નામ

તળાવની સંખ્‍યા

ટેન્‍ડર બહાર પડેલ સંખ્‍યા

ટેન્‍ડર પરત આવેલ સંખ્‍યા

શરુ કરેલ તળાવની સંખ્‍યા

પુર્ણ થયેલ તળાવની સંખ્‍યા

વિભાગના મોટા તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી.

૯૧૪

૮૦૩

૭૮૯

૫૨૮

૪૦૧

વિભાગ તથા જી.એલ.ડી.સી. ગાંધીનગર નાના તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી.

૧૪૦૦

૮૧૭

૮૦૩

૫૩૯

૪૦૪

કુલ

૧૦૬૭

૮૦૫

 

સ્ત્રોત: નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

2.61538461538
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top