હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ
વહેંચો

ચર્ચા મંચ

આ મંચ ખેતીવાડીને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે પ્રસ્તુત છે. ચાલી રહેલી ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે કે નવી ચર્ચા ચાલુ કરવા માટે નીચે આપેલી યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો. નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.
મંચ નામ ચર્ચાઓ દ્વારા તાજેતરની ચર્ચાઓ
સોલાર પેનલ મારે ઘરનાા ધાબા ઉપર સોલાર પેનલ મુકાવી છે શું કરવું? (બાબરિયા કિશોર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઊર્જાની કાર્યક્ષમતા અને ઉત્પાદન અહીં ઊર્જાની કાર્યક્ષમતા વધારવી અને પુનઃઉપયોગી ઊર્જાનું ઉત્પાદન વધારવું તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય (શિહોરા અક્ષય ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સોલાર પંપસેટ સોલાર પંપસેટમાં કેટલાં એ.પી. સુધી સબસીડી આપવામાં આવે છે Monabhai patel patelmonabhai@gmail.com 1 October 10. 2017
બોર બનાવટ મારે બોર કરાવવાનો છે તો તેના માંટે કોઇ સરકાર માથી સહાય ખરીં ? અરવિંદ ડામોર arvind kumar dmaor 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
પાણીના આડેધડ વપરાશનું નિયંત્રણ આ મંચમાં આડેધડ થતાં પાણીના વપરાશને નિયંત્રિત કરવો આવશ્યક છે કે નહિ તે વિષે ચર્ચા થઇ શકે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
આરો પ્લાન્ટ અમારાં ગામ મા આરો પ્લાન્ટ ફિટ કરવા માટે સરકાર શ્રી તરફ થી શું લાભ મળશે-પ્રકાશ પટેલ 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
કૃત્રિમ જળાશયો આ મંચ પર જળસંકટ નાથવા કૃત્રિમ જળાશયો ઊભા કરવાથી કેટલા ઉપયોગી બની શકે તે વિશે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
જોખમી અને અન્ય ઘનકચરા દેશમાં ડિસ્પોસીબલ સાઈટ્સનું પ્રમાણ ઓછુ છે તેવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે વાતાવરણમાં પ્રદૂષણનુ પ્રમાણ ઓછુ થાય તે વિષે આ મંચ પર ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સોલિડ વેસ્ટની સમસ્યા ઉકેલવા ડિકમ્પોઝિશન મશીન સોલિડ વેસ્ટની સમસ્યા ઉકેલવા ડિકમ્પોઝિશન મશીન કેટલું ઉપયોગી બનશે? 1 October 05. 2016
ગ્રીન એનર્જી ધિરાણ આ મંચ પર ગ્રીન એનર્જી ધિરાણ નીચા વ્યાજદરે મળવું જોઈએ તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઊર્જા સ્રોત આ મંચ પર ભારતમાં ઊર્જા સ્રોત વિષે ની માહિતી વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
પાણીની જરૂરીયાત દેશવાસીઓને બુલેટ ટ્રેન કરતા પાણીની વધુ જરૃર છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
એર પોલ્યુશન કંન્ટ્રોલ આ મંચ પર એર પોલ્યુશનને કેવી રીતે કંન્ટ્રોલમાં રાખી શકાય તેના પર ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
પર્યાવરણ આ મંચ પર પર્યાવરણ વિવિધ પાસાંઓ વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
વૃક્ષનું જતન આ મંચ પર વધુ વૃક્ષો વાવવા કરતા એક વૃક્ષને કાળજીપૂર્વક ઉછેરવું એ મહત્વનું છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઘન કચરો અને ગંદા પાણીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ટ્રીટમેન્ટ કરવી જરૂરી છે ઘન કચરો અને ગંદા પાણીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ટ્રીટમેન્ટ કેટલી જરૂરી છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સોલર કૂકર ની ઉપયોગીતા ખુબ જરૂરી છે સોલર કૂકર ની ઉપયોગીતા જરૂરી છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
નિર્મળ ભારત આપણી સહીયારી જવાબદારી સ્વચ્છ ભારત અભિયાન 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
પાણીના ગંભીરતમ પ્રશ્નોના ઉકેલ પાણીના ગંભીરતમ પ્રશ્નોને કાયમી ધોરણે કઇ રીતે ઉકેલી શકાય ? 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઊર્જા સંબંધિત યોજનાઓ અને નીતિઓ ઊર્જા સંબંધિત યોજનાઓ અને નીતિઓ વિષે ચર્ચ કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
નેવીગેશન
Back to top