વહેંચો

ચર્ચા મંચ

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.
મંચ નામ ચર્ચાઓ દ્વારા તાજેતરની ચર્ચાઓ
આવાસ યોજના આવાસ યોજના કોને કોને મળી શકે એ જણાવો અને કેવી રીતે પ્રક્રિયા ચાલુ કરવી એ જણાવો (જગુ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઇ ગ્રામીણ સેવા ઇ ગ્રામીણ સેવા માટે માહિતિ આપશો 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઇ ગ્રામીણ સેવા ઇ ગ્રામીણ સેવા માટે માહિતિ આપશો (કરણ સબુર ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ચૂંટણી કાર્ડમા નામ સુધારવા બાબતે ચૂંટણી કાર્ડમા નામ સુધારવાનુ છે. તે માટે ના સુઝાવ આપી શકાય (ગંગદાભાઈ જેઠાભાઈ સાપરા) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સોલાર પંપસેટ સોલાર પંપસેટમાં કેટલાં એ.પી. સુધી સબસીડી આપવામાં આવે છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સોલાર પેનલ મારે ઘરનાા ધાબા ઉપર સોલાર પેનલ મુકાવી છે શું કરવું? (બાબરિયા કિશોર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મતદાન પેટી ની દેખરેખ મતદાન બાદ મતદાન પેટી ની દેખરેખ કોણ રાખે છે ક્યાં અને કેવી રીતે - મયુર પટેલ 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
બેન્ક મિત્ર બેન્ક મિત્ર કેવી રીતે બની શકાય? 2 December 24. 2017
ડિજિટલ ટ્રાન્સફર ડિજિટલ ટ્રાન્સફર કરવામાં શું મુશ્કેલીઓ આવે છે? 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મોબાઈલ દ્વારા પેમેન્ટ મોબાઈલ દ્વારા પેમેન્ટ / ચુકવણું કરવું કેટલું સલામત છે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ડીજીટલ શિક્ષણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કેટલું ઉપયોગી બનશે? 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
FDI થી ફાયદો FDI થી સામાન્ય માણસને કઈ રીતે ફાયદો થશે? 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ઓનલાઈન સેવા આ મંચ પર ઓનલાઈન સેવા ઉપલબ્ધ છે તેની ચર્ચા કરી શકાય 1 March 11. 2018
નેવીગેશન
Back to top