હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સુવિધા / વિશ્વ બૅન્કના પ્રોજેક્ટોની મદદ
વહેંચો
Enter the word
શું પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો?

જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયાં હોવ તો અમે તમને નવો પાસવર્ડ મોકલી શકીએ છીએ.

નવા યુઝર(વપરાશકર્તા) છો?

જો તમારું એકાઉન્ટ અહીં ન હોય તો, નોંધણી પત્રક.

2.73684210526
Back to top