વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બજેટ

બજેટ

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં મહેસૂલ વિભાગનું અંદાજપત્ર પ્રકાશન નં ૨૧માં મંજૂર થયેલ અંદાજોની વિગતો (લાખમાં) નીચે મુજબ છે.

માહિતી

રૂ. (લાખમાં)

આયોજન હેઠળ (મતપાત્ર)

૩૭,૯૪૯.૦૦

આયોજન બહાર (મતપાત્ર)

૨,૩૮,૫૮૨.૬૩

આયોજન હેઠળ (બિનમતપાત્ર)

આયોજન બહાર (બિનમતપાત્ર)

૯.૦૦

કુલ

૨,૭૬,૫૪૦.૬૩

 

Works, SCSP અને TASPની જોગવાઈ (વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭)

માહિતી

રૂ. (લાખમાં)

આયોજન હેઠળ (પ્લાન)

૧૨,૦૫૧.૦૦

આયોજન બહાર (નોન પ્લાન)

૭૫૩.૫૭

2.96153846154
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top