હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો

તમે કોની પાસેથી ખરીદી કરી શકો છો – સપ્લાયર્સનાં 3 પ્રકારો
તમે કોની પાસેથી ખરીદી કરી શકો છો – સપ્લાયર્સનાં 3 પ્રકારો
એસટી ના હેઠળ ટેક્સ રિટર્ન તૈયાર કરનાર કોણ છે
એસટી ના હેઠળ ટેક્સ રિટર્ન તૈયાર કરનાર કોણ છે
GST હેઠળ તમારા ધંધા માટે સપ્લાયરનું મૂલ્યાંકન શા માટે જરૂરી છે
GST હેઠળ તમારા ધંધા માટે સપ્લાયરનું મૂલ્યાંકન શા માટે જરૂરી છે
ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ અને ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસના સપ્લાયનું સ્થાન કેવી રીતે નક્કી કરવું
ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ અને ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસના સપ્લાયનું સ્થાન કેવી રીતે નક્કી કરવું
ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસીસ ના સપ્લાય નું સ્થળ કેવી રીતે નક્કી કરવું
ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસીસ ના સપ્લાય નું સ્થળ કેવી રીતે નક્કી કરવું
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ GST (UTGST)
કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ GST (UTGST) શું છે
ફોરવર્ડ ચાર્જ પર ગુડ્સ માટે સપ્લાયનો સમય
ફોરવર્ડ ચાર્જ પર ગુડ્સ માટે સપ્લાયનો સમય શું હોય
શાખાઓ વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીનો પ્રભાવ
શાખાઓ વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીનો પ્રભાવ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સર્વિસ ના સપ્લાયનું સ્થળ
સર્વિસ ના સપ્લાયનું સ્થળ કેવી રીતે નક્કી કરવું
નેવીગેશન
Back to top