વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શાખાઓ વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીનો પ્રભાવ

શાખાઓ વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીનો પ્રભાવ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

અમારું રાષ્ટ્ર જીએસટીના અણી પર છે, એક એકીકૃત પરોક્ષ કર સિસ્ટમ. આ પરોક્ષ કરવેરાના શાસનમાં સૌથી મોટો કરવેરા સુધારણા છે અને તે પરોક્ષ કરવેરાના યજમાનનો જથ્થો છે. જીએસટી પુરવઠા શૃંખલામાં (ઉત્પાદનમાંથી તે ગ્રાહક સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી) અને રાજ્યની સરહદોમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના સીમલેસ ફ્લોનો ખ્યાલ રજૂ કરે છે. બીજું, જીએસટી હેઠળ કરપાત્ર ઇવેન્ટ હોવાથી પુરવઠો, ઉત્પાદન, વેપાર અને સેવાઓની જોગવાઈનો ખ્યાલ અસંબંધિત નથી.
શબ્દ પુરવઠા ટ્રાન્સફર સમાવેશ થાય છે. વિચારણા વગર ચોક્કસ ચોક્કસ પુરવઠોની કરપાત્રતા દર્શાવે છે કે જીએસટી હેઠળનો સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર છે. ઉદ્યોગોને તેના સૂચિતાર્થને સમજવા માટે તે અગત્યનું બને છે. અહીં, અમે તમને વ્યવસાયો માટે સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર જીએસટીની અસર લાવીએ છીએ.

સ્ટોક ટ્રાન્સફરની કરપાત્રતા

સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ હેઠળ નોંધાયેલી ઉત્પાદક, એક્સાઇઝ ડ્યુટીને એક્સાઈઝ ડ્યુટીના ઉત્પાદનના 100% +10% અને વેટ હેઠળ, ફૉર્મ એફ તૈયાર કરવા પર, સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર નથી. જો કે માલની ખરીદી પર ઇનપુટ વૅટ ચોક્કસ ટકાવારી પર વિપરીત થવો જોઈએ, જે રાજ્યથી અલગ છે.

જીએસટી હેઠળ, ટેક્સની વસૂલાત પુરવઠા પર હોય છે જેમાં ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે અને અલગ વ્યક્તિની વ્યાખ્યા સાથે શાખાઓને અલગ હસ્તી તરીકે ગણવાની જરૂર છે. તદનુસાર, નીચેના બે કેસોમાં કોઈપણ સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર છે:

  • ઈન્ટ્રાટેટે સ્ટોક ટ્રાન્સફર: જ્યારે એક એન્ટિટી પાસે એક રાજ્યમાં એક કરતાં વધુ નોંધણી હોય
  • ઇન્ટરસ્ટેટ સ્ટોક ટ્રાન્સફર: વિવિધ રાજ્યોમાં સ્થિત બે કંપનીઓ વચ્ચે ટ્રાન્સફર કરપાત્ર છે

જીએસટી હેઠળ સ્ટોક ટ્રાન્સફરની કરપાત્રતા રોકડ પ્રવાહ પર અસર કરશે. આનું કારણ એ છે કે, કર ટ્રાન્સફરની તારીખે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે પ્રાપ્તિકર્તા શાખા દ્વારા સ્ટોક રદ કરવામાં આવે ત્યારે આઈટીસી અસરકારક રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેથી, જીએસટી હેઠળ, સ્ટોક ટ્રાન્સફર સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગો માટે, ખાસ કરીને ફાર્મા અને એફએમસીજી માલના કિસ્સામાં, ટેક્સના કિસ્સામાં વધારાની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. એસએમઈ માટે આ એક પડકારરૂપ હશે, જે પાતળા કાર્યકારી મૂડી સાથે કામ કરે છે.

એક મોસમી વ્યવસાય ધ્યાનમાં લો કે જ્યાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ કોઈ ચોક્કસ સિઝન દરમિયાન વેચાણ થાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ભંડોળ લાંબા સમય સુધી અવરોધિત થઈ શકે છે. આનું કારણ એ છે કે જીએસટીમાં જે મહિને શાખા સ્થાનાંતરણ કરવામાં આવે છે તેમાં ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે, પરંતુ જે મહિનામાં વેચાણ થયું તે દરમિયાન ક્રેડિટનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પર અસર

સમાપ્ત થયેલા માલના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા માલ કે ઇનપુટ પર ઇનપુટ વેટ, ઘટાડેલા દરે ઉપલબ્ધ થશે. રિવર્સલનો દર રાજ્યથી અલગ છે. સામાન્ય રીતે, ઇનપુટ વેટ ક્રેડિટ 4% જેટલી કરવેરાની ચુકવણી પર ઉપલબ્ધ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ખરીદી પર ચૂકવવામાં આવેલ વેટ 12.5% છે, તો 4% થી વધારે એટલે કે 8.5% ઇનપુટ વેટ ક્રેડિટ તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવશે અને 4% રિવર્સ થશે. વિપરીત આઇટીસી પ્રોડક્ટ કોસ્ટ તરીકે ઉમેરાશે અને તેનો અસર કાસ્કેડિંગ અસરમાં થશે.

વેટ

ખરીદ કિંમત (રૂ .10,000 / સંખ્યા દીઠ 10 ટકા)

1,00,000

વેટ @ 14.5%

14,500

કુલ

1,14,500

સ્ટોક ટ્રાન્સફર (10 ભાવ)

વેટ (છૂટ)

આઇટીસી પાત્રતા

વેટ @ 14.5% ચૂકવણી/td>

14,500

આઈટીસી 4% થી વધારે એટલે કે 10.5% (14.5% માઈનસ 4%)

10,500

આઇટીસી રિવર્સ @ 4%

4,000

રૂ. 4,000 પ્રોડક્ટ કોસ્ટ તરીકે ઉમેરવામાં આવે છે

જો કે, જીએસટી હેઠળ, સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર ચૂકવવામાં આવેલ કર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ હશે. આ રીતે, તે કાસ્કેડિંગ અસર દૂર કરે છે અને પરિણામે, ઉત્પાદન ખર્ચ અસરકારક રહેશે

જીએસટી

ખરીદ કિંમત (10 મીમી / 10,000 / સંખ્યા)

1,00,000

સી જીએસટી @ 9%

9,000

એસ જીએસટી @ 9%

9,000

કુલ

1,18,000

સ્ટોક ટ્રાન્સફર (10 ભાવ)

સી જીએસટી @ 9% *

9,000

એસ જીએસટી @ 9% *

9,000

આઇટીસી પાત્રતા

સી જીએસટી @ 9%

9,000

એસ જીએસટી @ 9%

9,000

18,000 આઇટીસી તરીકે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ છે

  • જીએસટીનો દર 18% ગણાય છે. ચિત્રના હેતુ માટે, ખરીદીની કિંમત રૂ .1,00,000ને સ્ટોક ટ્રાન્સફર મૂલ્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તે મુજબ જીએસટી ગણવામાં આવે છે.
  • કોઈ જાહેરાત ફોર્મ્સ = સ્ટોક ટ્રાન્સફરની ઝડપી પ્રક્રિયા નથી

સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર કર મુક્તિ મેળવવા માટે વેટ હેઠળ, પ્રાપ્ત શાખાએ ફોર્મ એફને સોર્સ શાખામાં ફરજિયાત છે, જે માલ મોકલે છે. આને સાબિત કરવા માટે આકારણી સત્તાવાળાને ઉત્પાદન કરવું પડે છે કે સામાનને બીજી શાખામાં મોકલવામાં આવે છે અને વેચાણ માટે નહીં.

જીએસટી સાથે, તમામ જાહેરાત ફોર્મ નાબૂદ કરવામાં આવશે. પરિણામ સ્વરૂપે, સ્ટોક ટ્રાન્સફર માટેના કોઈપણ સ્વરૂપો પ્રસ્તુત કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રવૃત્તિઓમાં સમય અને પ્રયત્નને દૂર કરીને સ્ટોક ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવશે.

સ્ટોક ટ્રાન્સફર પર કર નક્કી

સામાન્ય રીતે, સ્ટોક ટ્રાન્સફર અન્ય એકમ અથવા શાખામાં માલની ચળવળ છે. આ કોઈપણ વિચાર વિના કરવામાં આવે છે. પરંતુ મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે જટિલતા ઊભી થાય છે, જેના પર કરને વિસર્જિત કરવાની જરૂર છે. સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ હેઠળ, આબકારી જકાત માલના ઉત્પાદનના 100% + 10% અને વેટ હેઠળ ચૂકવવામાં આવે છે, સ્ટોક ટ્રાન્સફર લેવીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.

જીએસટીમાં, ટ્રાન્ઝેકશન વેલ્યુ મોટે ભાગે માનવામાં આવે છે કે જેના પર જીએસટી વસૂલ કરે છે. સ્ટોક ટ્રાન્સફરના કિસ્સામાં ટ્રાન્સફર મૂલ્યને ધ્યાનમાં લીધા વગર લાગુ કરી શકાતું નથી. જટિલતા હજી પણ જીએસટી યુગ હેઠળ રહેશે. ટેક્સની કિંમત સમાન પ્રકારની ગુણવત્તા અને ગુણવત્તાની સમાન હોય છે, અથવા ઉત્પાદનના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને સમાન પદ્ધતિ અને વધુ નફો

જીએસટી કાયદા અને નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે ત્યારે આ અંગેની સ્પષ્ટતા બહાર આવશે.

શાખાઓની જરૂરિયાતની ચકાસણી કરવી

આજે, કર લાભોનો લાભ મેળવવા માટે, ઘણા વ્યવસાયોએ માત્ર વૈધાનિક જરૂરિયાતોની બહાર શાખાઓ સ્થાપિત કરી છે. આ વ્યવસાયને સ્થાનિક વેટ સાથે બિલિંગ કરવા સક્ષમ કરે છે જે ખરીદનારને ક્રેડિટ મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે. વળી, સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર નથી, શાખા ટ્રાન્સફરનું કદ ઊંચું છે.

જીએસટીમાં રાજ્યની સરહદોમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો સીમલેસ ફ્લો સાથે, રાજ્યોમાં વ્યવસાયોને ઘણી શાખાઓ ખોલવાની જરૂરિયાત હવે જરૂરી નથી. તેઓ માત્ર બિઝનેસ કામગીરીના પરિપ્રેક્ષ્યથી જ શાખાઓ ફરી જોવી પડી શકે છે. શાખાઓનું અસરકારક આયોજન શાખાઓની સંખ્યાને ઘટાડી શકે છે, અને ત્યારબાદ શાખા ટ્રાન્સફરનું કદ ઘટાડી શકે છે.

ક્રોસ શાખા ટ્રાન્સફરની અસર સમજવી

માંગ અને ઈન્વેન્ટરીની પુષ્કળ ઉપલબ્ધતાને કારણે, શાખા ક્રોસ શાખા સ્થાનાંતરણમાં વ્યસ્ત થઈ શકે છે, એટલે કે, વિવિધ શાખાઓમાંથી માલને ઘણી વખત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મુખ્ય કાર્યાલય ચેન્નાઇમાં તેમની શાખામાં ટ્રાન્સફર કરે છે. આ માલ ફરીથી ચેન્નઈથી બેંગલોરમાં તબદીલ કરવામાં આવે છે. આજે, આ ટ્રાન્સફર કર મફત છે. જીએસટી હેઠળ, આ ખર્ચાળ પ્રણય સાબિત થશે. આ કારણ છે કે, દરેક ટ્રાન્સફર પર, જીએસટીને ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે અને દરેક શાખામાં રોકડ પ્રવાહ પર અસર કરશે. આને ટાળવાની જરૂર છે અને તે માલને પ્રાથમિક વેરહાઉસ કે શાખાથી સીધું સ્થાનાંતરિત કરવા માટે ફાયદાકારક છે.

જો કે, વ્યવસાયો માલને ઊંચી માગણી ધરાવતી શાખામાં સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે. આ રીતે માલ ઝડપથી નિકાલ કરવામાં આવે છે અને કારોબારની કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાત પર ઓછી અસર થશે.

વિચાર કર્યા પછી કાઢેલો નિષ્કર્ષ :

જીએસટી હેઠળ સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર હોવા છતાં, કરને સંપૂર્ણપણે ક્રેડિટ તરીકે માન્ય છે. આ હાલની શાસન હેઠળ અસ્તિત્વમાં રહેલા કેસ્કેડીંગ અસરને નાબૂદ કરશે અને પરિણામે, ઉત્પાદનો વધુ ખર્ચ અસરકારક રહેશે. જો કે તે કાર્યકારી મૂડીમાં ભડકો ઊભું કરવા માટે બંધાયેલ છે, શાખાઓની અસરકારક આયોજન અને ક્રોસ શાખા ટ્રાન્સફરના ઉપયોગથી કામકાજના મૂડી પર અસર ઘટાડી શકે છે.

ટેકસ સોલ્યુશન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર, તેજસ ગોએન્કા દ્વારા લખાયેલા આ લેખને મૂળમાં ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો.

ફાળો: પુગલ ટી અને યારબ એ

અમને તમારી સહાયની જરૂર છે
નીચેની ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરીને આ બ્લોગ પોસ્ટ પર તમારો પ્રતિસાદ શેર કરો. અમને જણાવો કે જીએસટી સંબંધિત વિષયો તમને વધુ શીખવામાં રસ છે, તો અમે તેને અમારા સામગ્રી યોજનામાં શામેલ કરવામાં ખુશી કરીશું.

તે મદદરૂપ મળ્યું? નીચેના સામાજિક શેર બટનોનો ઉપયોગ કરીને અન્ય લોકો સાથે તેને શેર કરો.

સ્ત્રોત:ટેલી સોલ્યુશન

3.4
સ્ટાર પર રોલ-ઓવર કરો અને પછી ક્લિક કરી રેટ કરો
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top