વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


ત્રણ વરસ થિ ફૉમ ભરયો હજી કાઇ જવાબ નથી..... 8347776676
બચુ ભાઈ બોરીચા Aug 21, 2017
અમારા ઘરમાં ટોઇલેટ નથી સરકારી સહાય છતાં અમારું બાથરૂમ પાસ થયેલ પરંતુ હજુ સુધી બનાવેલ નથી
PARMAR mahesh Aug 21, 2017
સ્ત્રી પર અત્યાચાર થયો છે પણ લોક લાજે તે આગર પગલાં લઈ શકે તેમ ના હોય અને આરોપી એક પછી પડાવે તેની હેવાનીયત વધારતો હોય [...]
રોહિત ઝાલા Aug 19, 2017
મને બાલ અધ્યયન પ્રિ. પી.ટી.સી કચ્છ માટે નો ફોર્મ જોઈએ છે. અને પ્રિ. પી.ટી.સી ની સંપૂર્ણ માહિતી જોઈએ છે. કે તે ફોર્મ ક્યાં જમા કરાવવું. [...]
ધોરીયા રવિકુમાર શંકર ભાઈ Aug 19, 2017
ફોમની.માહીતી.તા.26.6.2017.ભરેલુ.છે.મધયગુજરાતા.વીજકંપની.લીny. 4199342
ગાંતાજી.જેણાજી Aug 19, 2017
મરઘા પાલન કરવા માટે લોન માટે માહિતી આપો..
અશોક પરમાર Aug 19, 2017
શુ આ સબસીડી મળ્યા બાદ મકાન વેચી શકાય કે ન શકાય ? આ પ્રશ્નનો જવાબ કોઈ ને ખબર હોય તો આપશો
બળદેવભાઈ Aug 19, 2017
ડેરી ફાર્મ વિસે લોન અને સબસીડી કેવી રીતે મળે છે . મહેરબાની કરી જણાવો
દિપેશ પટેલ Aug 18, 2017
મારા પિતાજી નાની કરીયાણા ની દુકાન ચલાવે છે ગુજરાન કરેછે BPL છે હુ અભ્યાસ કરૂ છુ મારે NTDNT વિચરતી વિમુકતી જાતી નુ પ્રમાણપત્ર માટે કાઈક [...]
અશોકકુમાર શાંતિલાલ રાવળ Aug 18, 2017
કુવારબાઈ ના મામેરા યોજના માં કોર્ટ મેરેજ વાળા ને પણ પૈસા મળવા જોવે
પટેલ ગૌરવ Aug 17, 2017
તબેલા બનાવવા માટે ગાય ખરીદી પર લોન માટે જરૂરી માહિતી આપવા વિનંતી
રણજીતસિંહ પરમાર Aug 17, 2017
ગાય ના તબેલા માટે માહિતી આપો
નારણભાઈ રબારી Aug 17, 2017
ડાયાબીટીસ
અશોકભાઈ Aug 17, 2017
જેતે વ્યક્તિ નામે વિજ જોડાણ હોય નામ ફેરફાર કરવા તે વ્યક્તિ સહમતી ના આપે તો સુ કરવુ ? દસતાવેજ ધરે લેનાર ના નામે જે
હિતેષ ઠક્કર Aug 17, 2017
મારે હજારીગલનુ ઉતંમ બિયારણ જોઈએ છે.
બાંભણિયા રમેશભાઈ ઉગાભાઈ Aug 17, 2017
ભેસ માટે તબેલા લોન
વઘાસીયા વિજય Aug 15, 2017
કુતરૂ કરઙવાથી હડકવા શા માટે થાય છે?
Chauhan mahesh Aug 15, 2017
મે ઝીગા ઉસેર ની તાલીમ મેળવેલ છે મારી પાસે સલટીફીકેટ પણ છે મારે જમીન મેળવવા શુ કરવુ
પરેશ ભાઈ લખમણ ભાઈ ગોહેલ Aug 15, 2017
ફોમ કય રીતે ભરવુ. પ્રધાનમંત્રીઆવશ
ભરત Aug 15, 2017
મારા ઘરે, ૨ ,પખા,૩,લેમપ,૧ટીવી,૧પોણા ની મોટર પાણી માટે છે તો સોલર લગાવી યે તો કેટલો ખરસ થાય
લાભુ વાઘાણી Aug 14, 2017
Back to top