વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


ધોરણ 10 પછી (ઇન્ડિયન નેવીમા જોડાવા માટે)અભ્યાસક્રમ ની માળખું આપો ને સર
Ashok Chauhan Apr 16, 2019
નવી મંડળી મેળવા માટેની માહિતિ અને ફોર્મ કઈ રીતે મળે અમારી પાસે હાલમાં ભેંસ નું દુધ 900લિટર છે
વિજય Apr 16, 2019
અમને સરકારી સિવાય મશીન અને ગેસનો બાટલો નથી મળતો યોજના નો લાભ નથી મળતો
ખાભલા જાગૃતિ બેન શૈલેષ ભાઈ Apr 16, 2019
મોબાઈલ નંબર આધાર કાર્ડ સાથે લીંક કરવામાટે
રાઠોડ વિઠલભાઈ નરવતસિંહ Apr 15, 2019
મારે 20 એકર જમીન છે,કેટલા હોર્સે પાવર નું ટ્રેક્ટર લેવું?
માહિપાલસિંહ Apr 15, 2019
એરંડા ( દીવેલા)નો‌ શું ભાવ છે
ભોઈ સુખાભાઈ શીવાભાઈ Apr 15, 2019
સર મારે મુખ્યમંત્રી અમૃતમ કાર્ડ ઉપર MRI Scan કરાવવાનું છે તો અમદાવાદ શહેરની અંદર કઇ કઇ જગ્યાએ કાર્ડ ઉપર સ્કેન થઇ શકે તેની વિગતો આપવા [...]
સંજયભાઇ ખાનપરા Apr 15, 2019
અમારી સંયુકત જમીન આવેલ તેમા મારા મોટા ભાઈએ 2006 મા વેચાણ આપી દીધુ પરંતુ મારુ નામ હોવા છતા મને મને સહી કરાવવા લઈ ગયા નથી [...]
ભરતભાઈ ગગજીભાઉ Apr 15, 2019
આજનો જીરાનો ભાવ મોરબી
Pansara vipul j Apr 15, 2019
આ દરેક શાળા મા આ યોજના હોય
મકવાણા નિલેશ એન Apr 15, 2019
સુ વિલંબ માફ થઈ જાય તો કેસ માં 90% જીત થઇ તેવું કહેવાય
અરવિંદ Apr 14, 2019
Aayusmaan. Bharat. Yojnama nam jodva vinanti
Bhavesh raghav bhai. Ranpariya Apr 14, 2019
માંડવી બંદર કઈ નદીને કિનારે આવેલું છે
Astha Apr 14, 2019
PDF બનાવો
અશ્વિન Apr 14, 2019
જમીન સમથળ કરવા માટે કયા થી કરવું..
મહેન્દ્રસિંહ આહિર Apr 13, 2019
હું છેલ્લા ૩૦ થી ૩૫ વષ પડતર જમીન પર રાહુ છું તો મારે તે જમીન ખાતે કેવી રીતે કરી શકું છું.
Bhangi Ketan Govind bhai Apr 12, 2019
થરદ મા સોવા નો ભાવ કેટલો
ચૌધરી ત્રીકમાભાઈ Apr 12, 2019
જન્મમરણ નોધણી માં નામ માં સુધારી શકાય કે નહીં EX. 1. સુનિતા ના બદલે અનીતા નામ કરી શકાય ક નહીં 2. જન્મમરણ નોધણી માં પેટાજ્ઞાતિ [...]
અશોક એસ ચાહલ Apr 12, 2019
બહેનો અે હકક જતો કરવા છતા ભાણેજ ભાગ માઞી શકે?
ચનદ્કાત પટેલ Apr 12, 2019
દિવ્યાંગ વ્યક્તિને નોકરી મળે એવી સગવડ કરવી જોઈએ જેથી પોતાનુ ગુજરાન ચલાવી શકે દરેક દિવ્યાંગ ને આ સગવડ કરી આપવી જોઈએ
ઝાલા અજીતસિંહ Apr 11, 2019
Back to top