વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


કોઈ ટ્રસ્ટ સંચાલિત મળતી સ્પેશ્યલિટી હોસ્પિટલ સરકારી ગ્રાન્ટ ના લેતી હોય. તો એમની પાસે થી એમના કર્મચારી ની લાયકાત, ચુકવવામાં આવતો પગાર, કેટલો અનુભવ છે,,,? [...]
Bhavesh modi Dec 15, 2017
ટેકટર સબસીડી માટે
કાનતીભાઇ Dec 15, 2017
વિસાવદર તાલુકાનુ મોટી મોણપરી ગામને આદર્શ ગામ લેવા માટે વિનંતી
ચંપકભાઇ પિત્રોડા Dec 14, 2017
કપાસ ના ભાવ સૂધરે તો સારું ,,!!!!નહીં તો ખેડૂતો નૂ શૂ થશે ભગવાન ?
પંકજ પટેલ Dec 14, 2017
કપાસ ભાવ
ધર્મેન્દ્ર Dec 14, 2017
બાળ.રોગ
મહેસભાઇ Dec 13, 2017
ગેસ કનેકશન જોઈએ છે.
શૈલેષકુમાર મધુકરભાઈ વસાવા Dec 13, 2017
બાળકો ને મળતી સિસયવર્તી 3વર્ષ થી તેમના ખાતા આવી નથી, આ ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરો
વિજયભાઈ ,પી,પંડયા Dec 12, 2017
સરાણીયા સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ નામનુ ટ્રસ્ટ ચલાવીએ છે.જેનો રજી.નં અૅ /૭૬૦ ગાંધીનગર છે.અમુ સમાજ માઁ બધીજ પ્રવુતિઑ કરવા માગીઍ છે.પણ અમારા સમાજ ની અને અમારા [...]
સુરેશ સરાણીયા Dec 12, 2017
એક સાથીને એસ ટી આઈ હોય તો બીજા સાથીની પણ એસ ટી આઈ ની સારવાર કરાવવી ફરજીયાત જ છે, તોજ એસ ટી આઈ મટાડી શકશો. [...]
પરેશભાઈ એસ પરમાર Dec 12, 2017
કપાસ નો ભાવ કયારેય વધછે ઓર તલનો ભાવ
બારૈયા હરેશભાઇ એન Dec 11, 2017
બકરી પાલન અને કેટલ શેડ માટે સબસીડી લોન
સવસિંગ ભાઈ મેળા Dec 11, 2017
નવુ કામ થયુ નથી 20177300જ1
ગોહીલ સંજય આઇ Dec 11, 2017
ભેસ માટે લોન જોઈએ શે
રાજૂભાઈ પટેલ Dec 11, 2017
કપાસના ભાવો રોજેરોજ ના જોવાના થાય છે.
મહેશ વોરા Dec 10, 2017
મકાનીલોન
મેહુલ Dec 10, 2017
નમસ્તે મારે ખેતી વીસે માહિતી અપો
કેતન મુરાણી Dec 10, 2017
ટેક્રટર સબસીડિ
ઉદેશગ કાનભાઇ પરમાર Dec 10, 2017
સાહેબ આપને નમ્ર વિનંતી કે મારું ગામ વાગુદડ છે જીલો રાજકોટ તાલુકો લોધિકા અમારા ગામ માં છેલ્લા ૨૫ વરસ થિ પ્લોટિંગ નથી પડીયું સાહેબ તો [...]
વિજય ડાંગર Dec 09, 2017
શુ રાજકોટ શહેર માં પશુ પાલન માટે કોઈ સરકારી સહાય મળે છે જણાવા વિનંતી
વિભાભાઈ બેચરભાઈ ડાભી Dec 09, 2017
Back to top