વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


તબેલા ની લોન ચાર લાખ લેવી છે
પટેલ કિરણ Jun 27, 2017
તબેલા ની લોન ચાર લાખ લેવી છે
પટેલ કિરણ Jun 27, 2017
તમે જાનો કે તલાટી નુ અડધુ કામ ગ્રામ પ્ંચાયતમાં કામ કરતા કોમ્પ્યુટરઓ૫રેટર (વી.સી.ઇ) પુરુ કરે છે. જેવુ કે જન્મ મરણ નુ કામ , નકલો નુ [...]
bharat bhai Jun 26, 2017
પ્રગ્નેન્ટ ની ૬૦૦૦ રૂપિયા સહાય ના મારી પત્ની ના બેંક ખાતા જમા થયા નથી
ભંગી આરતી બેન હર્ષદ ભાઈ Jun 26, 2017
પ્રગ્નેન્ટ ની ૬૦૦૦ રૂપિયા સહાય ના મારી પત્ની ના બેંક ખાતા જમા થયા નથી
ભંગી આરતી બેન હર્ષદ ભાઈ Jun 26, 2017
Vrushovavo. Caesar. લાવો
Gohilkripal sinh. Ajitsinh Jun 26, 2017
અમે એક ઘરમા ૪ સભ્યો અપંગછે અને અમારી માતા વિધવા છે
મકવાણા રાજૂભાઇ પોપટભાઇ Jun 25, 2017
D to d ગર્લ્સ ૧૩.૯૮.spi.open . આવક ૭૦૦૦૦વાર્ષિક. શું લાભ મળે.
કાંતિભાઈ Jun 25, 2017
તબેલો બનાવવા લોન લેવી ત્ર ણ લાખ મદદ કરો
કિરણ પટેલ Jun 25, 2017
તબેલો બનાવવા લોન લેવી ત્ર ણ લાખ મદદ કરો
કિરણ પટેલ Jun 25, 2017
ટપક પ્રધતી ની લાઈન લેવા મટે સૂ કરવૂ
Bhavesh kambariya Jun 24, 2017
અડદ ની સારી જાત કઈ છે. ચોમાસુ પાક માટે વધુ ઉતપાદન અાપે ?
હરેશભાઇ Padhiyar Jun 24, 2017
મોં ૯૯૯૮૮૦૨૬૨૦ ગામમાં ગૌશાળા બનાવવી છે તો શું પ્રક્રિયા કરાવી પડે
કનુજી દીનાજી ઠાકોર પાટણ Jun 24, 2017
હુ ૧૯૯૪/૯૫ મા.એસ.એસ.સી સુધી અભયાસ કરેલ છે.આથીૅક પરીસથીતી નબરી હોવા ને લીધે આગર ભણીના સકયો..હાલ મા નોકરી ની સખત જરુરછે.મારે ૨ .દીકરી અને ૧દીકરો છે..સરકાર [...]
અબદુલ સમદ સાલેહ પટેલ Jun 24, 2017
હુ ૧૯૯૪/૯૫.મા.એસ.એસ.સી. સુધી અભયાસ કરેલ છે મારે બે. દીકરી ૬વરસ.અને૪વરસ નીઅને ૧ દીકરો ૯વરસ નોછેમારે નોકરી ની સખત જરુર હોય.સરકારી કે અઘૅસરકારી નોકરી.મેરવી આપવા મહેર [...]
અબદુલ સમદ સાલેહ પટેલ Jun 24, 2017
Dear Sir Viklang Mahila pregnet hoy to su sahay male che ane kyanthi mali shake . Plz Sir help..... Sunil7600360373 [...]
sunil vankar Jun 23, 2017
Arey bagayat Park Mathe Sarkari kharab ho chi chi chi Mahiti Chu Che Chu છે
R a y d e Jun 23, 2017
Arey bagayat Park Mathe Sarkari kharab ho chi chi chi Mahiti Chu Che Chu છે
R a y d e Jun 23, 2017
મારે આંબાવાડી બનાવી તેમાં ટપક પધ્ધતિ નો ઉપયોગ કરવો છે તે વિશેની માહિતી કયાંથી મળે? મારૂ ગામ વાલોડ જિલ્લા તાપી છે આભારશ
જસુભાઈ દેસાઈ Jun 23, 2017
આદરણીય મહોદયશ્રી, સાદર આપને જણાવવાનું કે અનુસુચિત જાતી વિભાગ દ્વારા આ યોજનાઓ આ જાતિના સંપૂર્ણ વિકાસના હેતુથી લાગુ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર તે માટે [...]
રાજેશકુમાર Jun 23, 2017
Back to top