હોમ પેજ / ખેતીવાડી / ચર્ચા મંચ
વહેંચો

ચર્ચા મંચ

આ મંચ ખેતીવાડીને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે પ્રસ્તુત છે. ચાલી રહેલી ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે કે નવી ચર્ચા ચાલુ કરવા માટે નીચે આપેલી યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.
મંચ નામ ચર્ચાઓ દ્વારા તાજેતરની ચર્ચાઓ
પાકમાં સુક્ષ્મ તત્વોની (micronutrient) ઉણપ પાકમાં સુક્ષ્મ તત્વોની (micronutrient) ઉણપ કઇ રીતે દુર કરવી 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
કારેલીમાં પીળાશ કારેલીમાં પીળાશ પડે તો તેને દૂર કરવા શુ કરવું જોઈએ ? (પટેલ મેહુલ ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
બદામની ખેતી બદામ ની ખેતી ની રીત જણાવો(શંકરલાલ પ્રજાપતી) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ડેરી ઉદ્યોગ માટે લોન ડેરી ઉદ્યોગ માટે લોન ક્યાંથી મળશે (સતીશ બી .ઘોડાદરા) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
દાડમ ની ખેતી દાડમ ની ખેતી કરવી છે એ માટે યોગ્ય માહિતી વિષે ચર્ચા કરી શકાય 2 अगस्त 17, 2018 03:13
ખેતીનું બજાર આ મંચ પર ખેતીના બજાર વિષે ચર્ચા કરીશું 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મધમાખી નો ઉછેર મધમાખી નો ઉછેર કરવો હોય તો પેલા મારે શુ કરવું પડે.(કીકાણી હિરેનકુમાર સુરેશભાઈ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
આકારણી ને રદ કરવા પોતાની જમીન મો કોઈ ખોટી આકારણી મકાન ની કરી હોય તો આકારણી ને રદ કરવા શું કરવું (રિતેશ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
વોટરસેડ યોજના વોટરસેડ યોજનાઓ વિષે ચર્ચા કરી શકાય (apumahla007@gmail.કોમ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
સંકર ઞાય માટે લોન સંકર ઞાય માટે લોન કેવી રીતે મળે 3 अगस्त 16, 2018 22:03
જમીનની ઓળખ નામ ઉપર થી જમીન કેવી રીતે જોઈ શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
કાજુની ખેતી કાજુની ખેતી વિશેની જાણકારી આપશો (હારૂનભાઇ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
જીરાના ભાવ અહીં રોજબરોજના જીરાના ભાવ વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ટ્રેકટર ઓજારની સબસીડી ટ્રેકટર ઓજારની સબસીડી કેવી રીતે મળે તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય (દાળાવાડીયા પ્રેમજી ડી J) 2 July 11. 2018
ડુંગળીના રોગ માહિતી ડુંગળી ના રોગ માટે માહિતી આપવા વિનંતી (ગાર જયેશ ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
અર્બન ફાર્મિંગ અર્બન ફાર્મિંગ બહુ પોઝિટિવ છે કે નહિ? તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ખેતીવાડી વિકાસ ખેતીવાડીનો વિકાસ માટે લોનની જરૂરિયાત કઈ રીતે પુરી થશે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ચણાની સુકવણી ચણાના ૭૦ ટકા તૈયાર થાય ત્યારે સુકાવા લાગે છે ઉપાય જણાવશો. (પરમાર કિરણકુમાર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
નેવીગેશન
Back to top