હોમ પેજ / ખેતીવાડી / ચર્ચા મંચ
વહેંચો

ચર્ચા મંચ

આ મંચ ખેતીવાડીને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે પ્રસ્તુત છે. ચાલી રહેલી ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે કે નવી ચર્ચા ચાલુ કરવા માટે નીચે આપેલી યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.
મંચ નામ ચર્ચાઓ દ્વારા તાજેતરની ચર્ચાઓ
કાજુની ખેતી કાજુની ખેતી વિશેની જાણકારી આપશો (હારૂનભાઇ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
જીરાના ભાવ અહીં રોજબરોજના જીરાના ભાવ વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ટ્રેકટર ઓજારની સબસીડી ટ્રેકટર ઓજારની સબસીડી કેવી રીતે મળે તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય (દાળાવાડીયા પ્રેમજી ડી J) 1 मार्च 22, 2018 23:19
ડુંગળીના રોગ માહિતી ડુંગળી ના રોગ માટે માહિતી આપવા વિનંતી (ગાર જયેશ ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
અર્બન ફાર્મિંગ અર્બન ફાર્મિંગ બહુ પોઝિટિવ છે કે નહિ? તે વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ખેતીવાડી વિકાસ ખેતીવાડીનો વિકાસ માટે લોનની જરૂરિયાત કઈ રીતે પુરી થશે 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ખેડૂતોને રાત્રિ દરમિયાન લાઈટ ગુજરાતના ખેડૂતોને રાત્રિ દરમિયાન જે લાઈટ આપવામાં આવે છે જે દિવસ દરમિયાન આપવામાં આવે તો સારુ.(આતભાઈ આહિર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ખેડૂતોને રાત્રિ દરમિયાન લાઈટ ગુજરાતના ખેડૂતોને રાત્રિ દરમિયાન જે લાઈટ આપવામાં આવે છે જે દિવસ દરમિયાન આપવામાં આવે તો સારુ.(આતભાઈ આહિર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મહિલા ખેડૂત મહિલાઓની ખેડૂત તરીકેની ઓળખ વિકસાવી જરૂરી છે ? 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
ચણાની સુકવણી ચણાના ૭૦ ટકા તૈયાર થાય ત્યારે સુકાવા લાગે છે ઉપાય જણાવશો. (પરમાર કિરણકુમાર) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
મકાઇ ની વાવણી ઉનાળુ પાક તરીકે મકાઇ ની વાવણી કરી શકાય અને તો કયા સમયે ( જીગ્નેશ ચૌધરી) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
બટાકામા રોગ માટે દવા બટાકામા કોકડવાના રોગ માટે કઈ દવા વાપરવી (દરબાર કુમારસિંહ Dec 18, 2016 08:55 ) 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
કપાસ ના બજારના ભાવ આ મંચ પર કપાસ ના બજારના ભાવ જાણકારી વિષે ચર્ચા કરી શકાય 0 વાતચીત શરૂ ન થઈ હોય તે
નેવીગેશન
Back to top