હોમ પેજ / ખેતીવાડી / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ

ચોખા ઉગાડવાની પદ્ધતિ, નવીનીકરણ, તકો પદ્ધતિ વગેરે સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે

હળદરની ખેતી થકી પ્રેરણા આપતી મહિલા
ડાંગના જામલાપાડા (રંભાસ)ના દક્ષાબેન બિરારીએ સખી મંડળ થકી અન્ય મહિલાઓને પણ આવકની દિશા બતાવી
ખેતી માટે બનાવ્યું ‘નેક્યુ’ સાધન
ટ્રેક્ટર વડે કરવા જતાં ખર્ચ વધી જાય છે
ખેડૂતની સિદ્ધિઃ વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી
વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી કરી 1 વિઘામાં 103 મણ ડાંગર પકવી
સૃષ્ટિનો સમાજવાદ: વનસ્પતિની દુનિયા
આ વિભાગમાં વનસ્પતિની દુનિયા વિશેની માહિતી આપલે છે
ટપક
આ વિભાગમાં શિક્ષણ અને સમાજ કલ્યાણ કેન્દ્ર દ્વાર પ્રકાશિત ટપક નામનું ન્યુઝ લેટર આપેલ છે
સફળ વાર્તા
અલગ અલગ સફળ વાર્તા આવરી લેવામાં આવી છે
અમદાવાદમાં CAની પ્રેક્ટિસ છોડી બે ભાઇઓ ગામમાં ખેતી કરે છે
કચ્છ જિલ્લાના નાની ખાખર ગામનો પ્રેરણારૃપ કિસ્સો
વન મહોત્સવ
વન મહોત્સવ વિશેની માહિતી
મુંબઈ અને ગુજરાત વચ્ચેની ભેંસોની ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ કરાવે છે લાખોની કમાણી
મુંબઈ અને ગુજરાત વચ્ચેની ભેંસોની ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ કરાવે છે લાખોની કમાણી
કૃષિવિકાસ એટલે શું?નવી પેઢીએ સમજવું પડશે?
કૃષિવિકાસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top