વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નોનીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ

નોનીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ

વૈજ્ઞાનિક નામઃ

મોરીન્ડા સીટ્રીફોલીયા

 

બીજા નામોઃ

ગ્રેટ મોરીન્ડા, ઈન્ડિયન મલબેરી, ચીઝ ફ્રુટ, હોગ એપલ, નોનો વગેરે.

 

મૂળ વતનઃ

દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા (ઈન્ડોનેશીયા) અને ઓસ્ટ્રેલિયા, મલબેરી – મોરસ – ઈન્ડા – ઈન્ડિકા

 

છોડના પાન લીંબુ વર્ગના હોવાથી સીટ્રીફોલીયા નાનો છોડ, ૩ થી ૬ મીટરની ઉંચાઈનો, મૂળ ઉંડા

ફૂલ

૭પ થી ૯૦ જેટલાં એક સાથે આવે અને એક ફળ બને.

ફળ

લીલાશ પડતું સફેદ પીળું, માવાદાર, લંબગોળથી અંડાકાર. પ થી ૭ સે.મી. લાંબુ. સંયુકત ફળ.

 

આપણા દેશમાં દક્ષિણ ભારતના મંદિરોમાં તુલસીની જેમ પવિત્ર ફળ તરીકે ગણના થાય છે. એટલે ત્યાં ઉગાડવામાં આવે છે અને ભારતીય પૌરાણિક આયુર્વેદના ગં્રથોમાં તેનો દવા તરીકે ઉપયોગ કરવાનો ઉલ્લેખ છે

પ્રસર્જન

બીજથી અથવા કટકા કલમથી કરી શકાય. એક ફળમાં ૧પ૦ થી ર૦૦ બીજ

અંતર

૩.પ થી ૪ મી.

ખાતર

ભલામણ નથી પરંતુ

છાણિયું ખાતર – રપ કિલો,  સ્યુડોમોનાસ – ૧૦ ગ્રામ,  વર્મી કોમ્પોસ્ટ– ર કિલો,    વામ –૧પ ગ્રામ, ટ્રાઈકોડમાં વીરીડી – ૧૦ ગ્રામ,  પીએસલી   – ૧૦ ગ્રામ,  એઝોટોબેકર  –   પ ગ્રામ.

વાવેતર

 

ચોમાસામાં વરસાદ થયે ૭ થી ૮ માસના રોપ રોપવા.   નિયમિત પિયત આપવું. નિંદામણ દૂર કરવું.

જીવાત

એફીડ, સફેદ માખી, થ્રીપ્સ અને માઈટ જેવી જીવાતો નોંધાયેલ છે. જેને કોઈપણ પ્રકારની સીસ્ટેમીક દવાનો ભલામણ મુજબ છંટકાવ કરવાથી નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે.

રોગ

લીફ સ્પોટ અને બ્લાઈટ જેવા રોગો જોવા મળે છે. સીસ્ટેમીક પ્રકારની ફુગનાશક દવાનો ભલામણ મુજબ છંટકાવ કરવાથી નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે.

નેમેટોડ

  • પાકનો નાશ કરે એટલી હદ સુધી નુકશાન થાય.
  • નેમેટોડ મુકત રોપ વાવવા.
  • ટેકરાવાળી જમીન પર વાવેતર કરવું શ્રેષ્ઠ.

આંતરપાકો

  • પપૈયા, કાળા મરી, ટૂંકા ગાળાના શાકભાજી પણ લઈ શકાય.
  • ર થી ૩ વર્ષ સુધી આંતરપાક લેવા હિતાવહ

ઉત્પાદન

વાવેતરના ૮ થી ૧૦ માસ ફુલ આવવાની શરૂઆત થાય. ૭ મા વર્ષે ૩૦ થી ૪૦ કિલો ઉત્પાદન. વધુમાં વધુ ઉત્પાદન ૧૦૦ થી ૧૪૦ કિલો થાય છે.

પ્રસર્જન

 

2.69230769231
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top