વહેંચો

ટોપ 20 લેટેસ્ટ ડિસ્કશન


બીપીએલ રેસન કાર્ડ ફક્ત ગરીબો માટે છે પણ જાણું છું જેઓ ખેતીવાડી ધરાવે છે અને પોતાનું ઘર છે ધંધો છે , પરંતુ કેટલાક દળોનો જેવા લોકો પૈસા લાઈ બી પી એલ રેશન કાર્ડ આપે છે , જેવા કે હસમુખ પ્રાણશંકર જોશી satahmba ગામ તાલુકો બાયડ
ઈમરે નામ એવું જરૂરી નથી પણ જો તમારી ઈન્ક્વાયરીથી અસર થશે તો ગણા ગરીબોનું અનાજ દેખાતા ગ રિબ પણ જાતે કરીને બનાવટ કરી દૂખી દેખાવો કરી લાભો ઉઠાવે છે , તેનો ભંડાફોડ થાય તે hetu છે . Oct 19, 2017
અમારી ગ્રામ પંચાયત કાંટીપાડા.તા.નેતરંગ જિ.ભરુચ માં કામ્પીયુટર વષો થી ખરાબ છે તો શુ કરવુ
વસાવા સુરેન્દ્ Oct 10, 2017
સોલાર પંપસેટ
પમોદ પટેલ Oct 10, 2017
આધાશિશી
વિજય Oct 03, 2017
સરપંચ, તલાટી અને વીસીઇ ની માહિતી
VADIPARA GRAM PANCHAYAT Oct 03, 2017
બેંક મિત્ર બનવા માટે
રાજ Aug 02, 2017
મહિલાઓ કી સુરાછા હેતુ સરકાર દ્વારા ઉઅથયે ગયે કદમ
Anonymous Jun 30, 2017
ખુલ્લા મા શૌચ
Anonymous Jun 19, 2017
અનામત પ્રથા
મનસુખ ડાંગોદરા Jun 19, 2017
Rod
મનસુખ ડાંગોદરા May 06, 2017
ઊધોગ ગંદા પાણી નો નીકાલ
Anonymous Oct 05, 2016
બાળકો પર થતી હિંસા રોકવા માટે બનતા પ્રયત્નો કરીશ
Neeta Aug 07, 2016
Back to top