હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રોજગાર સમાચાર
વહેંચો

રોજગાર સમાચાર

રોજગાર સમાચાર

મેનેજમેન્ટ

સેંટર ફોર એડવાન્સ કમ્પ્યુટિંગ ડેવલપમેન્ટ (સી-ડેક)

જોબ સ્થાન: બેંગલુરુ, મુંબઈ, ત્રિવેન્દ્રમ

પોસ્ટ નામ: એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર

ઑનલાઇન અરજીની રજૂઆત માટેની છેલ્લી તારીખ: 15 માર્ચ 2019 (ઑનલાઇન એપ્લિકેશન)

ફાઈનાન્સ

સેંટર ફોર એડવાન્સ કમ્પ્યુટિંગ ડેવલપમેન્ટ (સી-ડેક)

જોબ સ્થાન: પુણે, નોઇડા, મોહાલી, ત્રિવેન્દ્રમ, સિલ્ચર

પોસ્ટનું નામ :બહુવિધ સ્થાનો

છેલ્લી તારીખ: 15 માર્ચ 2019 (ઑનલાઇન એપ્લિકેશન

રેલ્વે

મેટ્રો રેલ કૉર્પોરેશન ભરતી 2019

જોબ સ્થાન: ગુજરાત

પોસ્ટનું નામ જનરલ મેનેજર / અધ્યક્ષ જનરલ મેનેજર

છેલ્લી તારીખ: 17.03.2019

વૈજ્ઞાનિક / ઇજનેર

ભારતીય ઉષ્ણકટિબંધીય હવામાનશાસ્ત્ર સંસ્થા

જોબ સ્થાન:પૂણે

પોસ્ટ નામ: વૈજ્ઞાનિકો અને જુનિયર વૈજ્ઞાનિક મદદનીશ

ઑનલાઇન અરજીની રજૂઆત માટેની છેલ્લી તારીખ: 28 ફેબ્રુઆરી 2019

બેંક

પંજાબ નેશનલ બેંક ભરતી - પંજાબ નેશનલ બેંક ભરતી 2019

જોબ સ્થાન: ભારતભરમાં

પોસ્ટ નામ:

  • વરિષ્ઠ મેનેજર (ક્રેડિટ) એમએમજી સ્કેલ III
  • મેનેજર (ક્રેડિટ) એમએમજી સ્કેલ II
  • વરિષ્ઠ મેનેજર (કાયદો) એમએમજી સ્કેલ
  • III મેનેજર (કાયદો) એમએમજી સ્કેલ
  • II મેનેજર (એચઆરડી) એમએમજી સ્કેલ
  • II અધિકારી (આઇટી) જેએમજી સ્કેલ I

ઑનલાઇન અરજીની રજૂઆત માટેની છેલ્લી તારીખ: 02.03.2019

2.96875
Back to top