વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


સોલાર ઉર્જા
અજાભાઈ માના Jan 17, 2018
લેડીસ માટે સિલાઈ મશિન માટે કઈ યોજના છે. અને સુ Document જોવે કઈ જગ્યાએ Aplly કરવાનું
હેમંત Jan 16, 2018
શાળાનેમળતીગ્રાન્ટનીમાહિતીકયાથીમળે
ઉમેસ Jan 16, 2018
કપાસ નો ભાવ દરરોજ
Jan 16, 2018
મારે રાણી માખી અને પેટી ખરીદવી છે પણ મારી પાસે અેનુ નોલેજ નથી તો મને અેની માહિતી આપવા વિનંતી અને રોકાણ કેટલુ થાય સરકાર કેટલી [...]
ચૌધરી ઈશ્વર ભાઈ Jan 16, 2018
સૌરાષ્ટ્ર ના ગીર બરડા અને આલેચ ના વિસ્તારોને ગુજરાત ના નકશા માં આદિવાસી વિસ્તારો તરીકે શા માટે નથી દર્શાવ્યા? શું અધિકારીઓ પણ આ વાત થી [...]
સોરઠીયા રબારી Jan 16, 2018
મારે પશુપાલન લોન જોઇએ છે
ઉકડીયા ગીતાબેન મનસુખભાઇ Jan 15, 2018
મારે બે ભેંસ લેવા માટે લોન જોઈએ છે મળશે ?
Ahir mukeshbhai Jan 15, 2018
હુ મહેસાણા તા, જી મહેસાણા ગામ દીવાન પુરા સરવે ન 311 જે જમીન મારા દાદા રાસગજી ના નામે ચાલતી હતી હુ છેલલા 20 વરસ થી [...]
રમતુજી Jan 15, 2018
જીરુમા કારીયો આવી ગયોહોયતો શુકરવુ
રવિ ભાઈ Jan 15, 2018
તાર ફેન્સીંગ ઓનલાઈન બુકિંગ કયારે ચાલુ કરવામાં આવે છે +91 7490979465
પ્રશાંત પટેલ Jan 15, 2018
તાર ફેન્સીંગ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે
પ્રશાંત પટેલ Jan 15, 2018
સાહેબ ,S.m.s. સુવિધા મેળવવી છે.9574253856
Subhash bambhaniya Jan 15, 2018
૧૦ ભેસ ના તબેલા માટે કોઈ સાહય છે.
પારગી વિજય Jan 14, 2018
ગામડાઓમાં ખેતીની જમીન ઉપરસોલાર લગાવવા માટે કોનો કન્ટેક કરવા નો. મારે 2 હેક્ટર જમીનમાં લગવવાનું છે જેના માટેની વીસેસ જાણકારી આપશો
સુનિલ રતનભાઈ ગામીત . Jan 14, 2018
સાહેબ મારી વિનંતી છે કે મને ભરૃચ જિલ્લામાં કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યો નથી અને મારો પસંદગી કરવામાંખ આવે છે અને મારો નંબર 71છે
પરમાર હિંમત સિંહ નાનુસિહ Jan 14, 2018
સાહેબ મારા ૬ વિધા જમીન મારા બાપદાની ભાગ મા મરેલી છે તો મારે બીજી સરકાર દ્વારા જમીન જોઈએ તો શુ કાયવાહી કરવાની હોયછે તો તેની [...]
હરેશભાઈ છગનભાઇ પરમાર Jan 13, 2018
સાહેબ મારે મારા ગામમાં સરકાર દ્વારા જમીન જોયતી હોય તો શુ કાયૅવાહી કરવી
હરેશભાઈ છગનભાઇ પરમાર Jan 13, 2018
http://gu.vikaspedia.in/agriculture/aaaabea95-a89aa4acdaaaabeaa6aa8/a95ac3ab7abf-a9cac0ab5aa8/a9cac0ab0ac2
utthan Jan 13, 2018
જીરું પાક માટે માહિતી જોઈએ છે
M. V. જાડેજા.hadatoda Jan 13, 2018
Back to top