વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


ગુજરાત બનાસકાંઠાનો ખેડૂત છુ પાક વીમો બેંક દ્વારા લીધો છે અતિવૃષ્ટિ ના લીધે પાક નાસ પામ્યો છે વિમાની રકમ મળતી નથી શું કરવું
Kanjibhai atya Oct 17, 2017
ગાયો માટે લોન જોઈએ છે
Kanjibhai atya Oct 17, 2017
ગુજરાતના ફરવા લાયક સ્થળો
ઈશાન સી ઘોરી Oct 16, 2017
લોન મેળવવા માટે શુ કરવુ ?
Bipin zala Oct 15, 2017
ભાવનગર જીલ્લા ના મહુવા તાલુકા ના તલગાજરડા ગામની ચરપંસ ની જગ્યા હાલ ખાલી પડેલ છે તો ગુજરાત વીધાનસભા ની ચુટણી સાથે તેની ચુટણી પણ કરી [...]
રાજુ ગીલાતર Oct 15, 2017
ભાવનગર જીલ્લા ના મહુવા તાલુકા ના તલગાજરડા ગામની ચરપંસ ની જગ્યા હાલ ખાલી પડેલ છે તો ગુજરાત વીધાનસભા ની ચુટણી સાથે તેની ચુટણી પણ કરી [...]
રાજુ ગીલાતર Oct 15, 2017
ડુંગરી ની ખીતિ માહિતી આપો
ગર જયેશ કાના ભાઈ Oct 15, 2017
ભેંશ ને શામડીં નો રોગ થયો સે અને આખુ સરીર ખરજવા જેવું દેખાય સે તૌ સુ કરવું
Narendra bavlava Oct 14, 2017
લોન માટે કોનો કોન્ટેક કરવો આના વીસે માહિતી મુકવી જોય
દર્શન દવે Oct 14, 2017
ઞાપ કટર
ઞાપ કટર Oct 14, 2017
મારે મુદતી લોન (ટમૅ લોન) મેળવા કયા સંપૅક કરવો. 08347385427
હાદિૅક અસોકભાઈ પટેલ. Oct 14, 2017
મારે મારા ગામ ની અંદર જુનુ માટી નું મકાન છે.તે મારે નવું પાકું મકાન બનાવ માટે મારે લોન ની જરૂર છે માટે મારે શું કરવું [...]
હિતલ મનુભાઇ પટેલ Oct 14, 2017
ગંદકી દુર કરી જ રહીશ
ઠાકોર પ઼કાશ Oct 14, 2017
મારે મગફળી વેચવાની છે .આ વખતે online ફોર્મ ભરવાના છે તો તેના માટેની website કઈ છે
બી.કે.ઓડેદરા Oct 13, 2017
8140975589
kanani rakesh Oct 13, 2017
હોસ્પિટલમાં તપાસ વખતે ફી શા માટે લેવામાં આવે છે?
રોહિત પરમાર Oct 12, 2017
મારા ગામમા ખાતેદાર જ બિપિઅેલ છે ગરીબ બધા અેપિઅેલ છેહુપણ અેપીઅેલ છુ મારે ગેસ કનેકશન જોયે છેતો મારે શુ કરવુ યોગય જાણકારી અાપો
અરવિદ ભાઈ Oct 12, 2017
ત્રાટક અને ટેલીપથી માં શુ ફરક છે. જણાવશો
Oct 12, 2017
ગેસ નથી9904326360
ભગવાનજી ગંભીરજી Oct 11, 2017
વલા માટે શુ કરવુ કેતેના માટેની દવા કયાથી લાવવી શુ દવા કરવી
અમિત રાજપરા Oct 11, 2017
Back to top