વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


મોબાઈલ નંબર આધાર સાથે લિઞક કરવા નો છે
રણજીતભાઈ મકવાણા Oct 11, 2019
તબેલા માટે લોન લેવી છે તો કેવી રીતે મળશે તે માહિતી આપશો
દશરથજી ઠાકોર તાલુકો ભાભર જીલ્લો બનાસકાંઠા Oct 11, 2019
અંદશાયના કેન્સરના ઓપરેશન પછી દર્દી ને કેટલો સમય હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવે છે. અને ઓપરેશન પછી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
જીતેન્દ્ર ચૌહાણ Oct 11, 2019
ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિષયનો જનરલ નોલેજ મોકલો
હરેશભાઇ Oct 10, 2019
A.T.M થી મેં તારીખ 15/04/2019 માં 2000રૂપિયા ઉપાડવા ગયો હતો પરંતું A.T.M માંથી પૈસા નીકળ્યા નહી અને ખાંતાં માંથી કપાઇ ગયાં અને હજી સુધી જમા [...]
વાલજીભાઇ હરખાભાઇ પારેગી Oct 10, 2019
સજીવ ખેતી રફના પ્રયોગો આપો જેનાથી આપની જમીન જેર મુકત થાય આવા વિડીયો મોકલો તા રહેજો
આશિષ પરેચા Oct 10, 2019
દરેક ખેડૂતે ખેતી માં રાસાયણિક ખાતર નો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ કારણ કે તેને કારણે જમીન નું પ્રદૂષણ થાય છે અને જમીન ની ફળદ્રુપતા ઘટે [...]
વૈભવ જી. પરમાર Oct 09, 2019
આજના કપાસના ભાવ પાટણ, ઉનાવા, વિસનગર
મહેશ ઠાકોર Oct 08, 2019
થાપાનો દુખાવો છે થાપાથી નીચે ઘૂંટણ સુધી થાય છે.તો શુ કરવું ?
Bharat Oct 07, 2019
દ્રાક્ષ ના રોપ ક્યાં મળે છે નર્સરી ફોન નંબર આપશો
યાસીન ભાઇ Oct 07, 2019
ફસલ વિમો લીધેલો છે ।તો શુ કરવુ પડે
વાઘેલા મહિપતસિંહ બેચરસિંહ Oct 07, 2019
કુલ વાર્ષિક આવક નો દાખલો કેટલી આવક માન્ય ગણાય છે
મુકુન્દ રાય Oct 07, 2019
મારે અપીલ કાર્ડ સે મે દાવા અરજી કરેલ સે મારે કયા મહિને ઘવ ચોખા મળશે .કાર્ડ માં સિક્કો મારે મહિનો થઈ ગયો સે તો બીજા [...]
Gohel Lalji bhai jayanti bhai Oct 07, 2019
હુ ડેરી મા દૂધ ભરુ છુ અને ડેરી મા સેકરેટરી એ હાેદા નાે દુરઉપયાેગ કરી ઉચાપત કરી છે માટે મેં ઓડીટ કરાવા .આંણદ જીલલા સંઘ.રજીસટાર [...]
સિરાજ ભાઈ હરીભાઈ માતરીયા Oct 06, 2019
સ્વ વિનંતી કે સાથે જણાવવાનું કે ચુંટણી કાર્ડ વેરીફીકેશન ની તારીખ લંબાવવાની વિનંતી છે લોકો બહાર હોવાથી વધારે સમય આપવામાં આવે
રાઠોડ ખીમજીભાઈ Oct 06, 2019
ગામની અંદર થતી ગ્રામસભા મા થયેલ લાકડા કે પંચાયત વિભાગ ની કોઈ જાહેર માં થયેલી ખોટી હરાજી માં વાંધા અરજી કરવા સુ કરવું
પરમાર વિપુલ ભાઈ નરસિંહભાઇ Oct 06, 2019
ભેસ ને માટી ખસી જાય એની દવાઓ
રોહિત Oct 05, 2019
નાના બાડક માટેઆધાર કાડ કેટલા વષ સુધીકઢાવીસકાય અને સુ ડોકીયુમેનટ ની જરુર પડશે
પીનટુ Oct 05, 2019
મારો વિચાર છે student પોતે જે નિૅણય ન લઇ શકતો આપ કહો કે ધોરણ 10 પછી શુ અને કેવી રીતે પોતાની જીંદગી સુધારી શકે
Aniyaliya kuldeep d Oct 05, 2019
સહકારી મંડળીના પેટા નિયમ તથા સહકારી મંડળીના ચૂંટણી ના નિયમો પી ડી એફ ફાઈલ વિગેરે
શંભુભાઈ ચંદુભાઈ સોલંકી Oct 05, 2019
Back to top