વહેંચો

લેટેસ્ટ 20 કમેન્ટ્સ


ચુટણી કાડ નવા માટે માહીતી
મીનાબેન જગદીશભાઈ પરમાર Jun 20, 2018
યોગ સવઁ શ્રેષ્ઠ છે.
પાથઁ Jun 20, 2018
ઉપરોકત.યોજનાઓ. અમારા.સુધી.પહોચાડો.જેથી.અમલ.થઇ.શકે
ઢીમા.સખી.સંધ.ઢીમા.તા.વાવ.જી.બનાસકાંઠા Jun 20, 2018
.ઢીમા.સખી.સંધ.પચીસ.મહિલા. સવ.સહાય. જુથ.થી.બનેલુ.છે.જીલ્લા. કલસટર.ભનાવવુ.છે.
ઢીમા.સખી.સંધ.તા.વાવ.જી.બનાસકાંઠા Jun 20, 2018
મારા પપ્પાની લોન બાકી હોય અને હુ જો અલગ રહેતો હોવુ તો મને લોન મરે?૯૯૦૪૫૩૦૦૩૭
રાઠોડ જયપાલ સિહ Jun 19, 2018
લોન ક્યાં થઇ મળે
લાલભા ગોહિલ Jun 19, 2018
એરંડા મા ફુલીયો આવે છે તે ન આવે તે માટે શું કરવું?
હંસાજી સોનદાસ ઠાકોર Jun 19, 2018
જેઓએ મારી કંપનીને ધિરાણ દ્રષ્ટિએ સારી વિશ્વસનીયતાનો રેકોર્ડ આપ્યો છે તેના માટે આભાર. અમારું ધ્યેય 3% ના નીચા વ્યાજ દરથી નાણાં ધરાવતા લોકોની સહાય કરવાનું [...]
लोन फंड्स हेल्प Jun 19, 2018
કાલા. તલ નો ભાવ
અલ્પેશ ભાઈ Jun 19, 2018
મારૂ ગામ રાજચરાઙીમા મકાન માકેવી સહાય મલસે
Vipul bhai Jun 18, 2018
મારે દુકાન માટે લોન જોઇએ છે mo 7485972240
Thakor sundabhai kalabhai Jun 18, 2018
મારે મંમી એ icid ની તાલીમ લિધીલી છે અને મારે લોન લેવી છે મારે દુકાન બનાવની છે માહીતી જોઇયે છે mo.7485972240
Thakor sundabhai kalabhai Jun 18, 2018
કઈ બેંક ઓછા વ્યાજદરે લૉન આપે છે…?
લક્ષ્મણ ગઢવી Jun 18, 2018
છેલ્લા 8 મહીના થી સહાય નથી આવતી તો શું કરવું.
સોલંકી માનગીબેન મોતિભાઈ Jun 18, 2018
નમસ્તે. અમારા જેવા યુવાનોમાં હજુ દેશભક્તિના સંસ્કારો છે..તો આપ સાહેબ શ્રીને વિનતી કે અમને એક આગળ વધવાનું પ્લેટફરોમ આપો.. 9662672208
રવિન્દ્ર ચૌધરી Jun 18, 2018
35 ગાય માટે લોન જોયએ છે. 9898728235
રાહુલભાઈ Jun 17, 2018
35 ગાય માટે લોન જોયએ છે. 9898728235
રાહુલભાઈ Jun 17, 2018
માહિતી જોઈતીસે
આદિત્ય જોધાની Jun 17, 2018
26,7,2016 ના રોજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ને વીછીવાડી શાળા વિશે જવાબ ન મળત જીલ્લા વિકાસ અધિકારી ને 30દીવશપછી તે પણ જવાબ ન મળત ગાંધીનગર મોકલી [...]
ગગજી કેશજી દેવડા ગામ વીછીવાડી તા ધાનેરા જીલલો બનાસકાઠા Jun 16, 2018
પલાશનું ઝાડ જાન્યુઆરી થી માર્ચમાં ખોરાક કેવીરીતે બનાવે છે.
કમલેશભાઈ Jun 16, 2018
Back to top