હોમ પેજ / આપ સૌની યોજના
વહેંચો

આપ સૌની યોજના

સરકારી યોજનો વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે

ખેતીવાડી

 1. પ્રધાન મંત્રી કિસાન સંપદા યોજના
 2. પ્રધાન મંત્રી ફસલ  બીમા યોજના
 3. પ્રધાન મંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના
 4. રાષ્ટ્રીય કૃષિ બજાર
 5. પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના
 6. નેશનલ લાઇવસ્ટોક મિશન
 7. મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ
 8. પાકને લગતી યોજના
 9. પશુપાલન (એનીમલ હસબન્ડરી) લગતી યોજના

આરોગ્ય

 1. પ્રધાન મંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન
 2. જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ
 3. રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન
 4. મિશન ઇન્દ્રધનુષ
 5. પ્રધાન મંત્રી સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા યોજના (PMSSY)
 6. નેશનલ  આયુષ મિશન

શિક્ષણ

 1. માધ્યમિક શિક્ષણ માટે બાળાઓને પ્રોત્સાહનો
 2. સ્ત્રી બાળનું કલ્યાણ
 3. નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ સર્ચ સ્કીમ
 4. મધ્યાહન ભોજન યોજના(મીડ ડે મિલ સ્કીમ)
 5. ઈન્સ્પાયર(INSPIRE) પ્રોગામ
 6. આર્થિક ઉત્કર્ષ
 7. યુવક પ્રવૃત્તિ
 8. રમતગમતની પ્રવૃત્તિ

સમાજ કલ્યાણ

 1. પ્રધાન મંત્રી માતૃ વંદના યોજના
 2. શ્યામા પ્રસાદ મુખરજી રૂર્બન મિશન (SPMRM)
 3. પ્રધાન મંત્રી મુદ્રા યોજના
 4. પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (Housing for All - Urban)
 5. પ્રધાન મંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના
 6. અટલ પેન્શન યોજના
 7. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના
 8. જીવન પ્રમાણ
 9. વિધવા મહિલાઓને આર્થિક સહાય યોજના
 10. વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ માટે સહાય
 11. ઈન્દિરા ગાંઘી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ(IGNDPS)

ઊર્જા

 1. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના
 2. ઉજાલા પ્રોગ્રામ
 3. સુર્યમિત્ર સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ
 4. ઉજ્વળ ભારત
 5. રીન્વ્યુએબલ એનેર્જી સંબધિત સ્કીમ

ઈ-શાસન

 1. ડીજીટલ પેમેન્ટ
 2. ડીજીલોકર- નાગરિક માટે ડીજીટલ લોકર સિસ્ટમ
 3. ઈ – સાઈન – ઓનલાઈન ડીજીટલ સિગ્નેચર સર્વિસ
 4. પ્રધાન મંત્રી ગ્રામીણ ડીજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન
 5. આધાર વિષે
3.203125
Back to top