વહેંચો

માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

88 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
File
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
એઈડ્સ
એઈડ્સ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / જાતિય રીતે સંક્રમીત
ચારા અને ચારા વિકાસ યોજના
ચારા અને ચારા વિકાસ યોજના વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / એનીમલ હસબન્ડરી
જલમાર્ગ અધિયોજના
આ વિભાગમાં જલમાર્ગ અધિયોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
જળ અને આર્થિક વિકાસ
જળ અને આર્થિક વિકાસ વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળને લગતા લેખ
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનો
આ વિભાગમાં જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનો વિશે ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
ટ્રેડ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઑનલાઇન કાનૂની સેવાઓ
Back to top