વહેંચો

નીતિઓ અને યોજનાઓ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

72 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સ્વર્ણજયંતિ શહેરી રોજગાર યોજના
સ્વણૅજયંતિ શહેરી રોજગાર યોજના (એસ.જે.એસ.આર.વાય.)
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
સમાવેશકતાની વાસ્તવિકતા
'સમાવેશક્તાની વાસ્તવિકતા' અંગેના આ લેખમાં ર્વલ્ડ બ્લાઈન્ડ યુનિયનના ઍડવોકસી કન્સલ્ટન્ટ શ્રી વિક્ટર જ્હોન કોર્ડેરા દ્વારા બહિષ્કાર અને ભેદભાવ વિશે વિસ્તૃત રીતે સમજ આપવામાં આવી છે.
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
બિયારણ માર્ગદર્શિકા અને સુધારેલા ન્યુનતમ ધોરણો
બીજ પ્રમાણન અંગેની માર્ગદર્શિકા અને સુધારેલા ન્યુનતમ ધોરણો વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / બિયારણ / બીજ પ્રમાણન
શહેરી શેરી વિક્રેતા પર રાષ્ટ્રીય નીતિ
શહેરી શેરી વિક્રેતા પર રાષ્ટ્રીય નીતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
શહેરી શેરી વિક્રેતા પર રાષ્ટ્રીય નીતિ
શહેરી શેરી વિક્રેતા પર રાષ્ટ્રીય નીતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
નીતિઓ અને યોજનાઓ
રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય
ગુજરાત ના મહિલા કિસાનો ની સામાજિક, આર્થીક નીતિ વિષયક પડકારો
ગુજરાત ના મહિલા કિસાનો ની સામાજિક, આર્થીક નીતિ વિષયક પડકારો
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને જમીન માલિકી
શહેરી બાબતોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન
શહેરી બાબતોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન (NIUA) વિષની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગરીબી નિવારણ
માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિ
માનસિક આરોગ્યનું મહત્વ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / માનસિક આરોગ્ય
Back to top